Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Immunglobulin Terapi

 

VEJLEDNING I SUBCUTAN IMMUNGLOBULINBEHANDLING MED INFUSIONSPUMPE

Indikation

Patient med behandlingskrævende hypogammaglobulinæmi, som er egnet og interesseret i subcutan selvadministeret behandling med immunglobulin via infusionspumpe. Behandlingen er et alternativ til intravenøs immunglobulin behandling.

Oplæring i den subcutane immunglobulinbeh. foregår i hæmatologisk ambulatorium men herefter sker behandlingen som hjemmebehandling.

I.v. immunglobulin gives i hæmatologisk ambulatorium oftest x 1 mdl.

Den behandlende læge tager i samråd med patienten stilling til administrationsmåde.

Behandling

Immunglobulin via infusionspumpe gives oftest x 1 ugentlig, evt. kan dosis fordeles på 2 dage ugentlig.

Behandlingen kan starte uden forudgående i.v immunglobulinbeh. men ønskes en hurtigere stigning i IgG , gives første beh. iv og efter 1-2 uger påbegyndes den subcutane behandling.

Subcutan behandling kan også starte som accelereret initialbehandling med 0,1 g/kg i 5 dage.

Præparater og dosis

Præparater til subcutanbrug, dosis og infusionshastighed

Immunglobulindosis er som udgangpunkt den samme ved s.c. og i.v. og for de flestes vedkommende omkring 0,4g/kg/ mdr. eller for s.c beh. 0,1 g/kg x 1 ugentlig. Den ordinerede dosis skal afpasses efter tilgængelige pakningsstørrelser. Dosis justeres efter det opnåede IgG niveau men der tilstræbes en dalværdi på mindst 5g/l.

 

Præparater til subcutan brug

 

  • • Subcuvia - immunoglobulinindhold 160 mg/ml. Pakning 5 og 10 ml. 40 ml ugentlig svarer til 6,4 g immunglobulin ugentlig eller 25,6 g/ 4 uger

 

  • • Gammanorm – 165 mg/ml. Pakning 6, 10, 20 og 48 ml. 20 ml svarer til 3,3 g immunglobulin. Pakning på 48 ml svarer til 7,92 g immunglobulin.

40 ml ugentlig svarer til 6,6 g immunglobulin ugentlig eller 26,4 g / 4 uger

 

  • • Hizentra – 200 mg/ml. Pakning 5 ,10, 20 og 50 ml svarende til 1g, 2 g ,4 g og 10 g for 50 ml pakning

Dosis

Ordineres i journalen og i FMK. Dosis bør være sådan, at der ikke kasseres medicin og gerne så det passer med størrelse på de anvendte sprøjter (20 ml).

 

Infusionshastighed vedrørende Subcuvia og Gammanorm

Den initiale infusionshastighed er 10 ml/time. Infusionshastigheden øges med 5 min ved hver beh. til max 20 ml/time og max 20 ml pr indstikssted. Dvs. ved at afkorte indløbstiden med 5 min øges infusionshastigheden med tilsvarende min

For Hizentra er infusionshastigheden lidt anderledes - se produktinformation.

Infusionssted: Subcutant på de to nedre abdominale kvadranter, men udsiden af overarme og lateralt på femur kan evt. benyttes.

Oplæring

De første infusioner gives i hæmatologisk ambulatorium under vanlig anafylaksiberedskab samt kontrol af temp, BT og puls som ved i.v. immunglobulinbehandling

Patienten oplæres og instrueres i behandlingen, betjening af infusionsudstyr, anlæggelse af infusionskanyle etc.

Det er forskelligt hvor mange behandlinger, der gives i ambulatoriet, før overgang til hjemmebehandling.

Afdelingen udlåner infusionspumpe til patienten.

Immunglobulin udleveres fra sygehusapoteket (se bilag 1 (til apoteket) og bilag 2 (til patienten)). Ring til apoteket og hør, hvornår første levering er.

Sprøjter, infusionskanyle, kanylespand og diverse remedier bestilles gennem indkøbskontoret (se bilag 3)

Bivirkninger

Patienten orienteres om almindelige forbigående bivirkninger som hævelse, smerter og rødme på infusionsstedet.

Orienteres om mulige systemiske bivirkninger som lette kulderystelser, kvalme, svimmelhed, lettere hudkløe og rødme.

Orienteres om sværere bivirkninger f.eks. urticaria, åndenød, feber og i disse tilfælde afbrydes behandlingen og afdelingen kontaktes straks.

Kontrol

1 måned efter start på behandling, men herefter kan kontrollen oftest foregå samtidig med kontrol af den underliggende hæmatologiske sygdom.