Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Transferering af nedfrosne embryoner/blastocyster i samme cyklus

Beskrivelse

Arbejdsgang:
Når en patient sættes til FER (frozen embryo replacement), og embryoner ikke er egnede til transferering, kan man i samme cyklus tilbyde FBR (frozen blastocyst replacement).
Ovenstående gælder i både ustimulerede og stimulerede frysecykli.
Lægen, der sætter patienten til transferering, anfører både dato for embryo- eller blastocysttransferering i journalen.
Patienten kontaktes på dato for embryotransferering og gives ny tid til transferering af blastocyst.
 

NB!!
Undgå sammenfald med søndag i stimulerede frysecykli. Embryotransferering i ustimulerede FER-cykli kan medføre, at man ikke kan tilbyde blastocysttransferering, hvis dette falder på en søndag.

 

Retningslinjer for transferering:

Stadie ved nedfrysning

Naturlig cyklus

Oplægning antal dage efter Pos LH / Ovitrelle

Ø2 substitueret cyklus

Oplægning efter antal dage på Crinone

Optøning

4-celler

4. dag / 5. dag

2 fulde, på 3. dag

1 dag før oplægning

8-celler

5. dag / 6. dag

3 fulde, på 4. dag

1 dag før oplægning

Blastocyst

7. dag / 8. dag

5 fulde, på 6. dag

Samme dag

Dag 1 er dagen med positiv LH-test og dagen, hvor der gives Ovitrelle.

 

Generelle regler:
Går man fra en 4-celle embryotransferering til blastocysttransferering, rykkes transfereringsdagen 3 dage.
Går man fra en 8-celle embryotransferering til blastocysttransferering, rykkes transfereringdagen 2 dage.

 

Definition af begreber

FER = Frozen Embryo Replacement

FBR = Frozen Blastocyst Replacement

Målgruppe – modtagelse

Personalet på Fertilitetsklinikken.

Formål

Beskrivelse af arbejdsgang ved skift fra planlagt FER til FBR.