Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Virussug - sygepleje

Beskrivelse

 

Forberedelse

 • • Informere barnet og forældrene om indikation for prøvetagning, hvordan prøvetagning skal foregå og om hvornår svar kan forventes

 • • Remedier klargøres

 

Remedier

1 trachealsugesæt

1 sugekatheter nr. 6 (grønt)

10 ml sterilt saltvand

1 person til at assistere

1 par usterile handsker og gul overtrækskittel. Maske og beskyttelsesbriller skal anvendes, hvis der under sugeproceduren er risiko for stænk eller sprøjt (6)

 

Prøvetagning

For at undgå forvekslingsfejl (9), identificeres barnet før prøvetagning, ved kontrol af barnets identifikationsarmbånd eller ved forældrenes identifikation

 • • Suget tændes, afprøves og indstilles på 200 mm Hg

 • • Remedierne åbnes

 • • Trachealsugesættet og sugekatheteret samles og sugeslangen tilkobles

 • • Handsker, kittel, evt. maske og briller tages på

 • • Barnet lejres på ryggen, eller sidder hos en af sine forældre

 • • Hjælperen holder barnets hoved og hænder, sugekatheteret skal efter tur føres ind i begge næsebor til rhinopharynx, hvorfra der suges sekret med celler fra slimhinden

 • • Efterfølgende suges der nogle få ml sterilt vand, så alle sekretrester kommer med. Proppen skrues på glasset.

 

Oprydning

 • • Engangsmaterialet kasseres

 • • Efter prøvetagning skiftes sugeslanger, sugepose og connectorer (6)

 • • Hos indlagte børn, som har behov for sugning ud over prøvetagningen, se sugning af luftveje

 

Forsendelse

For at undgå forvekslingsfejl (9), kontrolleres rekvisitionsseddel mhp. at det undersøgte barns cpr-nummer og den påklistrede label stemmer overens

 • • Ud,over patientdata afkrydses nasopharynxsekret, RSV og/eller influenza type A og b

 • • KMA – Mærkning af prøve

 • • KMA – Indsendelse af prøver

 • • Virussug skal opbevares i køleskab. I køleskab kan materialet ”holde sig” i op til 2 døgn (7). Dvs. at suget kan udføres aften/nat til senere forsendelse

 

Svar på prøve

 • • Se ”RS-virus” og ”Influenza A/B” under formål

 • • Svaret findes i Clinical ”KMA Web-svar” næste dag, afhængigt af hvornår prøven er indsendt. Svaret tastes ind umiddelbart efter prøven er analyseret (7)

 • • Svaret kan ses på KMA’s hjemmeside på intranettet. Det er Børn og Unge afsnittets sekretærer som udskriver alle prøvesvar

Definition af begreber

 • • RSV: Respiratorisk Syncytial Virus – RS-virus

 • • IHR: Infektionshygiejniske retningslinjer

 • • KMA: Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Formål

 • • At undersøge nasalsekret for virus – RS-virus og Influenza A/B i forbindelse med udredning af katharalia/respirationsbesvær/pneumoni

 • • At sikre grundlag for korrekte og sikre undersøgelsesresultater

Referencer

 1. 1. Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen, Influenza A og B virus PCR

 2. 2. Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen, Respiratorisk Syncytial Virus

 3. 3. KMA – Principper for mikrobiologiske undersøgelser

Udfyldelse af rekvisitionsseddel

 1. 4. KMA – Mærkning af prøve

 2. 5. KMA – Indsendelse af prøver

 3. 6. IHR – Sugning af luftveje 5.4

 4. 7. Aalborg Sygehus, KMA, Mette Mølvadgaard, molekylærbiolog, Cand. Scient

 5. 8. Den Danske Kvalitetsmodel 2. version, standard 2.8.2: Rekvisition af og prøvetagning til paraklinisk undersøgelse

 6. 9. Patientidentifikation på somatiske sygehus i Region Nordjylland