Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar

Formål

At sikre at der følges rettidigt op på prøvesvar og undersøgelser foretaget på afdelingens patienter - både ambulante og indlagte.

Prøvesvar defineres som svar på analyser (blod, urin, væv, væsker), samt svar på andre parakliniske undersøgelser som fx mikrobiologi, røntgen og patologi.

Bestilling af prøver

Det er vigtigt at kontrollere, at prøver rekvireres på den korrekte kontakttilknytning, når prøver rekvireres via Labka. Dette kan sikres via faneoverblik “Rekvisition/svar” i Clinical Suite med kontakttilknytning på den enkelte patient. Man er således sikret, at svaret modtages i det afsnit, hvortil patienten er tilknyttet.

Hvis svaret ønskes til andet afsnit inden for eget regi, skal svaret rekvireres under den pågældende afsnitskode. På rekvisitionen kan skrives lægeinitialer for rekvirerende læge og dato for kommende besøg.

Afdelingen modtager følgende svar fra eksterne parter

Via opgavelisten i Clinical Suite

 1. 1. I svaropgaver findes indkomne parakliniske svar som klinisk kemi, mikrobiologi, røntgen og patologi.

Via Patientadministrative System (PAS)

 1. 2. Svar modtaget via meddelelsespostkassen (MPS) i Patientadministrative system (PAS). Svar printes og lægges i lægens dueslag.

  1. a. Tilsyn på indlagte patienter

  2. b. Journalnotater, hvor Endokrinologisk Afdeling er henvisende instans

  3. c. Korrespondance fra praktiserende læger

  4. d. KOI-notater (korrespondancenotater i PAS)

For 2a og 2b gælder, at disse kun modtages, hvis de aktivt sendes til meddelelsespostkassen af udførende instans.

Pr. brev

Klinisk Immunologisk Afdeling (fx type og BAC-test)

Privatpraktiserende speciallæger (fx øjenlæge, dermatolog)

Statens Serum Institut

Steno Diabetes Center

Lab på Rigshospitalet

Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus UH

Andre

Svar på undersøgelser foretaget internt på afdelingen

Alle interne svar afgives på papir, når resultatet foreligger. Det drejer sig om analyser foretaget i Bioanalytisk Afsnit, som fx bestemmelse af væksthormon, calcitonin og urin-jod, 24 timers jodoptagelsesmåling, DXA-skanning, digital øjenfoto, 24-timers blodtryksmåling, subkutan glukosesensor, hormonfysiologiske funktionstest, samt UL-skanning af glandula thyroidea mm.

Handlinger i forbindelse med modtagelse af prøvesvar i opgavelisten i Clinical Suite

Sengeafdeling

Prøvesvar rekvireret på afsnit 80010912 er tildelt afsnit 80010912 og findes i fanen “Tildelt enhed”. Alle svar håndteres dagligt ved stuegangsgående læge samt bagvagten ved aftenstuegang.

 

Ved svar på alle akutte prøver eller akut opringning fra Klinisk Biokemisk Afdeling (pga. af stærkt afvigende analyse resultat) kontakter sygeplejersken straks vagthavende læge.

 

Prøvesvar på udskrevne patienter vurderes ved stuegang. Hvis stuegangsgående lægen vurderer, at kvittering (Marker som set) kan afvente den udskrivende læges kvittering, overdrager den stuegangsgående læge svaret til den udskrivende læge. Hvis lægen vurderer, at kvittering ikke kan vente, tager lægen hånd om dette umiddelbart. Hvis prøvesvaret kræver handling (fx telefonisk-/eller brevkontakt til patienten), er det lægens ansvar, at dette noteres i lægejournalen.

 

Andre prøve- eller undersøgelsessvar modtaget på papir, lægges frem til stuegangsgående læge og behandles løbende under den daglige formiddagsstuegang.

 

Alle svar på analyser og undersøgelser kvitteres for i opgavelisten i Clinical Suite. Svar, der medfører ændring i behandling/ordinationer, noteres i journalen.

Ambulatorier

Patienter er ved indskrivning tildelt et ambulatoriespor i stue/seng-oversigten. Tildeling af ambulatoriespor foretages af sekretær ved booking af patientens første kontakt/besøg.

Dagafsnit

Der er til Dagafsnittet tilknyttet følgende ambulatoriespor i opgavelisten:

 • • DA1 (diabetes ambulatorium spor 1)

Lægen i Dagafsnittet kvitterer dagligt for prøvesvarerne.

Hvis prøvesvaret kræver handling, er det lægens ansvar, at dette noteres i lægejournalen.

Ambulatorium

Den person, som udgør ambulatoriesporet har dagligt ansvar for at gennemgå opgavelisten.

 

Til alle ambulatoriespor findes backup. Backuplisten findes på fællesdrev.

 

Ved en læges fravær orienterer sekretæren for pågældende ambulatoriespor backup’en for pågældende ambulatoriespor om fraværet. Orienteringen sker via meddelelsesopgave i opgavelisten. Hvis samtlige personer i et ambulatoriespor og backup er fraværende, sender sekretær en meddelelsesopgave med orientering om fravær til AMA-vagten.

 

Lægen kvitterer prøvesvar som set i opgavelisten. Hvis prøvesvaret fører til handling (nye ordinationer eller telefonisk-/ brevkontakt til patienten) noteres dette i lægejournalen. Svar på rutinemæssige prøver, der ikke kræver handling, noteres ikke journalen – og der sendes ej heller brevsvar til patienten.

Godkendelsesopgaver og meddelelsesopgaver

Godkendelsesopgaver og meddelelsesopgaver benyttes i videst muligt omfang. Drejer det som om akutte henvendelser, går opgaven til vagthavende bagvagt.