Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Postoperativ observation og behandling af hjerteopererede patienter 1. døgn på intensiv afdeling

Beskrivelse

- Gælder for alle ukomplicerede hjerteforløb.

- Såfremt kun visse dele af instruksen skal følges, dokumenteres alle afvigelser fra instruksen på TIA´s observationsskema, og der udfærdiges et journalnotat.

-Medicinordinationer er ordineret i medicinmodul MEM i NordEPJ.

CNS

Patienten er ved indlæggelsen på TIA fortsat intuberet og sovende efter anæstesien (undtagen TAVI-patienter). Såfremt der er behov for yderligere sedation før ekstubation, ordineres inf. Propofol til tubeaccept. Smertebehandling efter instruks.

- Smertebehandling til nyopereret hjertepatient

- Mobilisering og lejring af nyopereret hjertepatient

Respiratorisk

Respiratorindstilling ved ankomst til TIA: ASV 50% FiO2, MV 100%, PEEP 5.

Følger afdelingens instruks.

- Respiratoraftrapning, ekstubation, ilt- og CPAP-behandling af nyopereret hjertepatient

Cirkulatorisk

Generelle grænseværdier:

- HF: 65-100/min

- MAP: 65-90 mmHg

- CI: >2,0

- SvO2: >60%

- Laktat: <2,0

- BE: ÷2,0 – +2,0

- CVP: CVP ved overflytning + 5 mmHg

- MPAP: MPAP ved overflytning + 5 mmHg

 

Alle patienter har epikardielle atrie- og ventrikelelektroder. Alle 4 skal sidde i PM.

PM-indstilling noteres på TIA-skemaet. PM kan pauseres til EKG-tagning, medmindre andet er ordineret.

PM kan slukkes når der er stabil rytme >65/min og i øvrigt cirkulatorisk stabil jævnfør ovenstående grænseværdier.

Renalt

Anæstesilægen noterer følgende på TIA-skemaet: Gain skal fra starten regnes ud i patientens samlede væskebalance, ønsket 6 timers postoperativ balance + planlagt væsketerapi.

Timediureser 0,5 ml/kg/t.

Perspiratio 0,5 ml/kg/t.

Infektion

Temperatur 36,0-38,0.

Antibiotika efter instruks antibiotikaprofylakse ved hjerteoperation

Koagulation/blødning

Act-niveau fastlægges efter præoperativ værdi taget på OP.

Act-måling, vejledning og analyse

Postoperativ blødning hos hjertekirurgiske patienter

Hæmoglobin > 4,7 mmol/l.

Blodtransfusion konfereres altid med behandlingsansvarlige TIA/TV-læge.

Ernæring

Den nyopererede hjertepatient må få tyndt vandigt de første 6 timer. Derefter aftales det til 6 timers status om der må gives andet per os frem til næste dag.

Dette afhænger af f.eks. blødning og respiratorisk tilstand.

Paraklinisk

Blodprøver og undersøgelse til nyopererede hjertepatienter

Blodsukker reguleres i forhold til PRI. Insulinterapi og tæt BS-kontrol hos kritisk syge patienter

Pause vanlig medicin.

S-kalium 3,5-5,0 mmol/l. Ved lav S-K+ opstart af inf. Kaliumklorid 1 mmol/ml, 1-10 ml/t.

 

- 6 timers status – (se bilag) er en obligatorisk tværfaglig dialog og planlægning, som altid foretages i forbindelse med den nyopererede hjertepatient, ca. 6 timer efter ankomst til TIA, hvor følgende vurderes:

Cirkulatorisk status inkl. EKG og koronarenzym-vurdering.

Samarbejdsaftale mellem kardiologisk Afd. S – Thoraxkirurgisk Afd. T – Thorax Intensiv Afsnit TIA

Der lægges planer for resten af det postoperative døgn og justeres i forhold til behov.

Der dokumenteres i MEM i NordEPJ, hvilken medicin patienten skal have indtil næste dag.