Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks ved underdosering af intrathekal Baclofen - Akutprocedure

Beskrivelse

Patienter som er i intrathekal Baclofen behandling kan ved eksempelvis pumpesvigt opleve underdosering.

Pumpesvigt kan være kateter lækage, pumpen er løbet tør eller svigt i selve pumpen.

 

Symptomer

Ved underdosering vil patienten blive svært spastisk indenfor 1-2 dage. Patienten vil få abstinens symptomer som tremor, øget svedtendens og takykardi. Underdoseringen medfører også svær rigiditet, hypertermi, konfusion, rhabdomyolyse, generaliserede kramper og i værste fald mors.

Målgruppe – modtagelse

Patienter over 18 år i intrathekal Baclofen behandling via indopereret Baclofenpumpe. Patienterne følges i Spasticitets Ambulatoriet, Neurologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Formål

At hjælpe patienten ved underdosering af intrathekal Baclofen i og efter den akutte fase.

Problemstilling

Patienter kan ved underdosering være i risiko for mors.

Metode

Ved akut underdosering skal personalet i Spasticitets Ambulatoriet kontaktes:
Overlæge Ali Karshenas: tlf. 62225

Sygeplejerske Ninna Sandberg Sloth eller Helle Vibe Krog: tlf. 62258 / 62875

Sekretær Lise L. Mikkelsen: tlf. 62208

Hvis akutte problemer opstår i vagter kodes neurologisk bagvagt på 88390.

I ferieperioder kontaktes Neurologisk sengeafsnit 106 (62210) mhp. om der er personale i vagt som kan håndtere Baclofenpumpen. Hvis dette ikke er tilfældet, kan børne afd. eller N-kir afd. kontaktes – hvis det heller ikke her er muligt at få assistance må Neurologisk afd. Aarhus Universitetshospital kontaktes.

 

Behandlingen er symptomatisk: benzodiazepin evt. som infusion, spasmolytika og genetablering af intrathekal Baclofenbehandling. Sidst nævnte SKAL ske med ordination fra neurologisk bagvagt og hvis muligt med hjælp fra en af Spasticitets Ambulatoriets specialuddannede sygeplejersker.

Tablet Baclofen kan afhjælpe rigiditeten og hypertermi, men behandler ikke de øvrige abstinens symptomer.

 

Pumpedysfunktion og fejlfinding:

Mulige årsager til utilstrækkelig infusion:

Kateterdislocering, kateterobstruktion, pumpen er tom, pumpen er gået i stå, progression af sygdommen eller medicintolerance.

Udeluk infektion som årsag (fx UVI og decubitus). Ved mistanke om manglende effekt af Baclofen hos patienter, som tidligere har haft effekt af medicinen, skal der samme dag aspireres på sideporten.

 

Fejlfinding:

1) Ved elektroniske pumper aflæses pumpen for status med special pumpecomputer N’Vision fra medtronic. Dette kan belyse om den elektroniske pumpe evt. er løbet tør eller gået i stå. Hvis dette ikke er tilfældet gå videre til punkt to.

 

2) Aspirér på sideporten (gælder både elektroniske Syncromed pumper og Isomed gaspumper) Brug speciel nål fra Medtronic Port Kit (lyseblå lasse som findes i akuttaske på afd. 106 eller i US rum 2, 4. sal). Aspiratet må IKKE injiceres igen. Hvis der let aspireres 5 ml spinalvæske er der ingen obstruktion.

 

3) Aspirer fra fyldningsmembranen. gælder både elektroniske Syncromed pumper og Isomed gaspumper) Brug speciel nål fra Medtronic opfyldningssæt (findes i akuttaske på afd. 106 eller i US rum 2, 4. sal). Hvis der kan aspireres medicin her fra kan pumpedysfunktion som regel udelukkes.

Manglende tilbageløb tyder på at pumpen er løbet tom eller disconnection/migration af kateteret ud af spinalvæskerummet, for at komme dette nærmere bestilles:

 

4) Subakut røntgenoversigt over pumpe-kateterforløbet uden kontrast, da neurokirurgen præoperativt ønsker lokalisation for evt. disconnection og kateterets placering som helhed.

 

5a): Hvis oversigten viser disconnection: Læge fra Spasticitets Ambulatoriet kontakter neurokirurgisk afdeling og patienten henvises formelt til denne via Spasticitets Ambulatoriets sekretær. Neurokirurgisk afdeling koordinere operationsforløbet og lægger kopi af henvisningen Spasticitets Ambulatoriets læge til orientering. Ordinationer i journalen er som ved indlæggelse til pumpeoperation. Pumpen startes således altid på 200 microgram/døgn ved operatør.

 

5b) Hvis oversigten ikke viser disconnection: I sjældne tilfælde vil der være behov for at bestille røntgen undersøgelse med kontrast (patienten skal altid indlægges til obs. de efterfølgende 24 timer).

Denne undersøgelse skal koordineres således at en af Spasticitets Ambulatoriets special sygeplejersker kan være med til undersøgelsen, da de skal give kontrasten (der skal afsættes 1½ time).

Medbring remedier til aspiration fra sideporten (Lyseblå kasse med speciel nål fra Medtronic opfyldningssæt (findes i akuttaske på afd. 106 eller i US rum 2, 4. sal AAUH nord) Vær opmærksom på at der findes to typer lyseblå kasser, en til Elektronisk syncromed pumpe og en til Isomed Gaspumpe, kontrollér derfor i journalen, hvilken type pumpe patienten har. Undersøgelsen foregår under vanlige sterile forhold.

  1. a) Husk at forsøge at aspirere Baclofen (også selvom man ikke tidligere har kunnet) før der indsprøjtes kontrast, dog kan der, selv om der intet aspireres, alligevel stå Baclofen i kateteret, som således gives som en bolus. Af denne grund skal patienten altid indlægges og observeres i 24 timer på afdeling 106 efter kontrastundersøgelse.

  2. b) Der anvendes ikke filter. For at undgå luft i systemet (når der ikke kan aspireres) fyldes det ydre kateter med kontrast før det tilsluttes kanylen. Rtg. afd. leverer kontrasten sædvanligvis er det tilstrækkeligt med få ml.

 

    • • ved mistanke om tilbagetrækning af andet end CSF, fx serøs væske (strågul), kan dette evt. sendes til lab. us., idet serøs væske har et højere proteinindhold. Ved mistanke om infektion sendes CSF prøven altid til undersøgelse.

 

    • • hvis kateteret er blevet tømt for medicin, skal man være opmærksom på, at det vil tage noget tid inden ny medicin når fra pumpen op til kateterspidsen – ved elektroniske Syncromed pumper kan der gives ”priming dosis”. Dosis afhænger af katetervolumen, herunder længden af kateteret, læs dette i patientens journal. Alternativt gives tablet Baclofen for at modvirke abstinenser.

 

    • • hvis pumpens funktion er fuldstændig stabil og man alligevel ønsker at undersøge om den fungerer, kan man tage røntgenbillede af selve pumpen med ½ times interval. Man vil så kunne se om rotoren i pumpen har flyttet sig.

 

 

Akuttaske: Der forefindes en akuttaske i apparaturrummet, 6. sal, hvori alle remedier til baclofenpumpebehandling forefindes, incl. N’Vision computer. Der er IKKE medicin i akuttasken. Medicinen findes i skabet med ”Akut Kassen” i Rent Depot på 4.sal. Hvilken styrke Baklofen der skal anvendes er altid en lægefaglig beslutning.