Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Sideindhold

Vejledning og hjælp til anmeldelse af fejl/skade til Styrelsen for Patientklager og/eller Patienterstatningen

 

Beskrivelse

Patienter, som bliver udsat for fejl eller skade i forbindelse med et behandlingsforløb, kan anmelde dette til Styrelsen for Patientklager og/eller Patienterstatningen. Såfremt de ønsker hjælp til det, kan de kontakte Patientkontoret, hvor en patientvejleder kan vejlede og evt. yde bistand til udfærdigelsen af selve anmeldelsen.

 

Definition af begreber

Anmeldelse

Udfyldelse og indsendelse af anmeldelsesskema

 

Patientkontor

Et kontor i regionen, som har til formål at yde information, vejledning og rådgivning vedrørende patientrettigheder m.v. Fungerer uafhængigt af regionens instruktioner og øvrige funktioner.

Patientvejlederne skal bl.a. hjælpe patienter med udformning af klage- og erstatningssager.

 

Patientvejleder

Ansat i patientkontoret

 

Patienterstatningen

Ordning som dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et offentligt hospital, et privat hospital, hos egen læge, hos en speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner

 

Styrelsen for Patientklager

Behandler klager fra patienter over sundhedsfaglig behandling og over tilsidesættelse af patientrettigheder.

 

Målgruppe – modtagelse

Ansatte i hele regionen

Formål

Fælles retningslinjer for patientvejledere, som også kan anvendes ved introduktion af nyansatte.

Orientering til andre ansatte i regionen om Patientkontorets muligheder og rammer for at hjælpe patienter med at klage og/eller søge erstatning.

 

Metode

Patienten kontakter Patientkontoret enten telefonisk, ved personligt fremmøde eller per mail. En patientvejleder oplyser patienten om muligheden for at klage til Styrelsen for Patientklager og/eller søge erstatningen hos Patienterstatningen. For at foretage anmeldelse skal patienten udfylde anmeldelsesskema. Patientvejlederen informerer patienten om hvor skemaet findes, eller fremsender det til patienten

Hvis patienten ikke kan udfylde anmeldelsespapirerne selv, kan han/hun kontakte patientvejlederen igen. Patientvejlederen kan vejlede telefonisk, eller aftale et fysisk fremmøde. Hvis patienten ønsker fysisk fremmøde mhp. at patientvejlederen hjælper med at udfylde skemaerne, sendes anmeldelsesskemaerne til patienten forud for mødet, så han/hun kan forberede sig.

 

Ved samtalen/under fremmødet får patienten mulighed for kort at opridse sin historie og patientvejlederen spørger ind til de ting, som er relevante ift. at foretage anmeldelsen. Patientvejlederen skriver oplysningerne ind i anmeldelsesskemaerne.

Hvis patienten efterfølgende vurderer at anmeldelsen er klar til indsendelse, skriver han/hun under og patientvejlederen fremsender anmeldelsen til rette instans.

Hvis der mangler oplysninger som patienten skal finde frem, eller hvis patienten gerne vil gennemgå anmeldelsen derhjemme, udskriver patientvejlederen et eksemplar, som han/hun kan få med hjem. Hvis han/hun efterfølgende mener at anmeldelsen er fyldestgørende og korrekt, underskrives den og han/hun sender den selv til rette instans. Hvis der er tilføjelser eller korrektioner til anmeldelsen, kontakter patienten patientvejlederen, som kan foretage de nødvendige ændringer og fremsende en revideret version (som udgangspunkt til e-boks). Patienten underskriver selv og fremsender til rette instans.

 

 

Referencer

www.rn.dk/patientkontor

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160763

 

www.stpk.dk

www.patienterstatningen.dk

 

 

Nederst på formularen