Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Iltbehandling af børn

 

Formål

 • • At sikre optimal iltmætning hos børn med besværet respiration

 • • At sikre ensartet behandling af ilt til børn

 

Definition af begreber

Ilt på tragt: Tragt tilkoblet iltslange direkte i O2-aggregat.

Fugtet og opvarmet ilt: Fugter fra Fischer/Paykel bruges til at opvarme og fugtet ilten.

Saturation: Blodets iltmætning målt i procent, hvor 100% er det højeste.

Beskrivelse

Kriterier for iltbehandling

Ved saturation < 90%.

Det er tilladeligt at have enkelte kortvarige fald i saturation

 

Metoder til iltbehandling

Forsøg først med frisk luft på stuen, inhalation og lejringsskift før etablering af iltbehandling

Lægen ordinerer, hvilken iltbehandling barnet har brug for, ud fra barnets kliniske tilstand.

 • • Ilt på tragt gives ved at iltslange er direkte tilkoblet O2-aggregat, dvs. ilten skal ikke fugtes eller opvarmes.

 • • Opti-flow Junior

 • • C-PAP

 

Generelt om iltbehandling

 • • I det tilfælde, hvor der gives ilt i form af C-PAP eller Opti-flow skal der altid tilkobles fugter med opvarmet ilt.

 • • Ved iltbehandling, hvor saturationen >95% i længere tid, reduceres i ilt.

 • • For at sikre den rigtige dosering og observation, overvåges patienter i iltbehandling altid med saturationsmåler

 • • Ved stigende iltbehov kan der evt. etableres trancutan monitorering med ”TINA” eller Philips monitor. Se instruks transcutan monitorering med TINA og Philips

 • • Behandling og observationer registreres af sygeplejepersonalet på observationsskema

 • • Ved børn er der i CPAP eller Opti-flow behandling observeres puls, sat, respirationsfrekvens, respirationsarbejde en gang i timen og noteres på stort observationsskema, disse værdier skal ikke noteres i NordEPJ.

 • • Barnet toks-scores efter børne-toks algoritmen og dette jounalføres i NordEPJ. Lægen skal tage stilling til hvor ofte barnet skal toks-scores, hvis dette afviger fra algoritmen.