Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar/undersøgelsesresultater i Ortopædkirurgien Aalborg


Formål

At sikre patienter hurtig og effektiv behandling, så ingen patient lider skade eller påføres unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på prøvesvar/undersøgelsesresultater.
 

Målgruppe

Lægesekretærer og læger

 

Definition af begreber

Opgavelisten
En huskeliste i Clinical Suite, der blandt andet gør opmærksom på indkomne prøvesvar fra de parakliniske afdelinger.
Enhedslisten
Viser ikke-kvitterede prøvesvar på den afdeling, man er logget på Clinical Suite med.

Teamlisten
Viser ikke-kvitterede prøvesvar fordelt på fagområder.
Personlig liste (Medarbejderliste)
Viser ikke-kvitterede prøvesvar fordelt til den enkelte medarbejder.
 

Beskrivelse
Prøvesvar og undersøgelsesresultater bliver automatisk sendt til afdelingen digitalt og bliver præsenteret via Opgavelisten i Clinical Suite. Alle elektroniske prøvesvar og undersøgelsesresultater skal kvitteres digitalt.

Undtagelse
Prøvesvar fra Klinisk Neurofysiologisk Afdeling (ENG/EMG) og Statens Serum Institut (SSI) kommer stadig i papirformat og skal kvitteres af læge med dato og initialer.

 

Arbejdsgange

Indlagte patienter
Stuegangsgående læge er ansvarlig for, at prøvesvar på indlagte patienter bliver kvitteret i Clinical Suite - via de kliniske oversigter eller opgavelisten.
 

Sengeafsnittets sygeplejersker kan kvittere for normale prøvesvar.

Ved hastesvar eller skæve værdier, som meldes telefonisk, kontaktes ansvarlig sygeplejerske/læge.

 

Udskrevne patienter, som ikke fortsætter i et ambulant forløb

Ikke-kvitterede prøvesvar på patienter, som er udskrevet fra sengeafsnit og som ikke fortsætter i et ambulant forløb, bliver stående på sengeafsnittets enhedsliste, indtil de er blevet kvitteret for.

Sengeafsnitssekretær gennemgår enhedslisten dagligt og tilføjer en kommentar (
Udskrevet) til prøvesvar på udskrevne patienter. Kommentaren bliver markeret med en lille talebobbel på enhedslisten.

Det er udskrivende læges ansvar at få fulgt op på prøvesvar på udskrevne patienter og kvittere disse.
Sengeafsnittets sygeplejersker kan kvittere for normale prøvesvar.

Ikke-kvitterede prøvesvar, der er blevet mere end 10 dage gammel bliver markeret med et gult ur på opgavelisten. Sengeafsnittets sekretær overfører disse prøvesvar personligt til den ledende overlæge.
 

Udskrevne patienter, som fortsætter i et ambulant forløb

Ikke-kvitterede prøvesvar på patienter, som er udskrevet fra sengeafsnit og som er fortsat i et ambulant forløb, kommer ind på sengeafsnittets enhedsliste.
Sengeafsnitssekretær gennemgår enhedslisten dagligt og overfører prøvesvar på disse patienter til det team (faggruppe), som de tilhører
 

Sengeafsnitssekretær tjekker op på teamlisten dagligt med henblik på følgende:

  • ✓ at få tilføjet en kommentar (Udskrevet) til prøvesvar på udskrevne patienter

  • ✓ at få overført prøvesvar på patienter, som er fortsat i et ambulant forløb

  • ✓ at få overført prøvesvar på udskrevne patienter, der er blevet mere end 10 dage gammel til den ledende overlæge

 

Ambulante patienter

Sekretær fordeler én gang dagligt prøvesvar og undersøgelsesresultater fra ambulatoriets enhedsliste til de respektive teams (fagområder) og sengeafsnit. Opgaven følger et rul og går på skift mellem afdelingens sekretærteams. Se i øvrigt FAQ – Opgavelisten for lægesekretærer (Vedhæftet som bilag).
 

Teamsekretær kan kvittere for svar og undersøgelsesresultater på teamlisten, hvis de er handlet på, eller hvis det fremgår af journalen, at patienten skal indkaldes, når svar foreligger.

I de tilfælde hvor lægen skal se svaret inden indkaldelse eller hvis lægen skal give brev-/telefonsvar kan teamsekretær overdrage svaret til lægens personlige opgaveliste med en kommentar, som angiver, hvordan der skal handles (Eks. telefonsvar, brevsvar).

 

Lægerne i det enkelte fagområde er ansvarlige for, én gang dagligt, at gå via deres personlige opgaveliste (Tildelt medarbejder-fanen) og få alle prøvesvar og undersøgelsesresultater markeret som set.