Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Korrekt håndtering af prøvesvar i afdeling ØNH

 

Beskrivelse

Alle patienter som har fået foretaget en diagnostisk undersøgelse rekvireret af Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling skal have svaret gennemset med henblik på at sikre rettidig prøvesvar.

 

Tidskrav for svartider

I hverdage skal alle prøvesvar gennemgås og signeres inden for 24 timer.

I weekender og helligdage skal alle akutte prøvesvar gennemgås og signeres inden for 24 timer. Øvrige ikke akutte prøvesvar i løbet af den 1. kommende hverdag.

Opfølgning på svar kan ske på andre afdelinger, i så fald skal der være en klar aftale om dette.

 

Svarmodtagelse

Den ansvarlige sekretær for prøvesvar fordeler prøvesvar om morgenen i opgavelisten til Forvagt.

 

Forløbskoordinator gennemgår hver morgen samtlige patologisvar og videresender til Bagvagt. Patologisvar der kræver handling enten fordi der er påvist ikke-forventet malignitet, dysplasi, invert papillom, neoplasi vil blive videresendt til den pågældende læge, der har taget prøven/biopsien. Hvis pågældende læge har fri, vil forløbskoordinator træffe beslutning om, hvem der skal tage sig af svaret afhængig af svarets anatomi og karakter.

 

Bagvagt: alle svar fra patologisk afdeling

Forvagt: andre resterende svar

 

Signering af ambulante prøvesvar

Alle læger skal dagligt tjekke opgavelisten i Clinical under fanen ”tildelt medarbejder” og tage sig af de svar som er overdraget dem.

Derudover skal ansvarshavende forvagt og bagvagt dagligt tjekke opgavelisten i Clinical under fanen ”tildelt team” og tage sig af de svar som er overdraget dertil.

 

Patologiske prøvesvar: Bagvagten gennemgår tidligst kl. 15.30 prøvesvar og kvitterer i opgavelisten.

Øvrige prøvesvar: Forvagten gennemgår tidligst kl. 15.30 prøvesvar og kvitterer i opgavelisten.

 

Hvis signerende læge ikke selv kan tage stilling til om der skal reageres på svaret, skal han overdrage svaret til rekvirerende- eller specialeansvarlig læge i opgavelisten

 

Svar som modtages på Sengeafdelingen

Akutte svar tjekkes af sygeplejerske og signeres af stuegangsgående læge i opgavelisten i Clinical.

Hvis svaret modtages telefonisk, skal stuegangsgående læge signere ved at dikteres i journalen.

Øvrige (ikke akutte) svar gennemgås og signeres i opgavelisten ved stuegang af stuegangsgående læge (ved morgenstuegang og inden man går hjem)

 

Svar som modtages på Operationsgangen (per-/perioperative svar)

Den læge, der giver svaret, skal kvittere i opgavelisten i Clinical og diktere i journal at svaret er givet til patient.

 

Svar der modtages på Audiologisk afdeling.

Afdelingens speciallæger, samt uddannelsessøgende læger, gennemgår dagligt prøvesvar i opgavelisten, under tildelt medarbejder, og signerer herfor.

Når den uddannelsessøgende læge stopper vil prøvesvar, der kommer efter aftrædelsen blive videreført af sekretær, til den uddannelsessøgendes læges vejleder, der vil gennemgå prøvesvarene og kvittere herfor.

 

Svar som modtages på Dagkirurgisk Afdeling

Svar vil som regel have akut karakter. Operatør (dagtid) eller vagthavende læge er ansvarlig for gennemsyn og kvittering i opgavelisten i Clinical.

 

Opfølgning på afvigende prøvesvar

Såfremt der skal reageres akut på et afvigende prøvesvar, tager den signerende læge sig af dette enten ved direkte kontakt til patienten, diktat med f.eks. brev til patienten eller mail til sekretær.

Det er den signerende læges afgørelse, hvornår et svar er afvigende i en sådan grad, at der skal reageres akut.

 

Definition af begreber

Diagnostiske undersøgelser forstås som: Mikrobiologiske undersøgelser, patologiske undersøgelser, laboratorieundersøgelser (blodprøver f.eks.), billeddiagnostiske undersøgelser og øvrige undersøgelser af prøver udtaget fra patienter.

 

Den signerende læge er den læge som i henhold til ovenstående skal gennemgå og kvitterer prøvesvar.

 

Den ansvarlige sekretær: Funktionen varetages en uge ad gangen af samme sekretær.

 

Forløbskoordinator: Har kontor på sekretærgangen og koordinerer afdelingens pakkeforløb.

 

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der skal have et prøvesvar i Øre-næse-halsregi.

 

Formål

At sikre der følges op på modtagne prøvesvar for at sikre patienten hurtig og effektiv behandling, og at ingen patienter lider skade eller påføres unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på diagnostiske undersøgelsessvar.

 

Metode

Opgaven er uddelegeret til de faggrupper, som er involveret i det enkelte patientforløb.

Sekretær: fordeler prøvesvar i opgavelisten til læger og booker tid til svar

Læge: sikrer at svaret er valid, kan gives rettidigt og reagerer på afvigende svar, herefter signeres i Opgavelisten.

Sygeplejerske: tjekker om svaret er tilgængeligt, den dag patienten kommer og får svaret.