Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar i ØNH-afdeling

 

Beskrivelse

Alle patienter, som har fået foretaget en diagnostisk undersøgelse rekvireret af Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling skal have svaret gennemset med henblik på at sikre rettidigt prøvesvar.

 

 

Tidskrav for svartider

I hverdage skal alle prøvesvar gennemgås og signeres inden for 24 timer.

I weekender og helligdage skal alle akutte prøvesvar gennemgås og signeres inden for 24 timer.

Øvrige ikke akutte prøvesvar i løbet af den førstkommende hverdag.

Opfølgning på svar kan ske på andre afdelinger, i så fald skal der være en klar aftale om dette.

 

Svarmodtagelse

Alle parakliniske svar fra alle afdelingens afsnit kommer ind på Alb Øre-næse-hals amb. ØNH, 80012290.

Det vil sige, man som godkender skal være logget ind på afsnittet: Alb Øre-næse-hals amb. ØNH, 80012290 og gå i arbejdsområdet: organisatorisk kontekst (F9) for at finde afdelingsopgaver/svar til godkendelse

Billede 1

 

NYT.!

Forløbskoordinator gennemgår løbende patologi-svar og er der noget, som kræver handling, oprettes en opgave til en tilstedeværende bagvagt eller prøvetager samt tages telefonisk kontakt mhp. at få kontaktet patienten. Er forløbskoordinator ikke til stede, eller har travlt, skal man selv sikre sig, at der er en plan for de patienter, man godkender svar på.

 

Fra 01.05.22 sætter forløbskoordinator sætter sig selv på, som godkender (mtyg el. uw9t), når hun har set et patologisvar. Herefter kan patologisvarene godkendes af dagens bagvagt.

Denne løsning er valgt for at sikre patienterne bliver booket til at få svar.

 

Signering af ambulante prøvesvar

Bagvagt: alle svar fra patologisk afdeling

Forvagt: andre resterende svar

 

Alle læger skal dagligt tjekke Afdelingsopgaver – svar til godkendelse” i NordEPJ og tage sig af de svar som vedrører dem. Der bør ikke røres ved patologisvar før forløbskoordinator har set svaret, da de forsvinder fra godkender-listen, når svaret er godkendt. Ellers er det vigtigt at få givet svar til forløbskoordinator om at indkalde patient til svar.

Sygeplejerske amb/OP/søvn skal godkende COVID-svar på patienter, de skal have den pågældende dag.

 

Derudover skal ansvarshavende forvagt og bagvagt dagligt tjekke og tage sig af de svar som er tilbage.

 

Patologiske prøvesvar: Bagvagten gennemgår tidligst kl. 15.30 prøvesvar og kvitterer i ”Afdelingsopgaver – svar til godkendelse

Øvrige prøvesvar: Forvagten gennemgår tidligst kl. 15.30 prøvesvar og kvitterer i ”Afdelingsopgaver – svar til godkendelse”.

 

  • • OBS..! Når et svar er godkendt, forsvinder den fra listen. Det er derfor vigtigt, at den der ser svaret også får startet en handling i forhold til at sikre patient får rettidigt svar fx give sekretær besked på at patient skal indkaldes, hos hvem og tidsramme.

 

 

Hvis lægen ikke selv kan tage stilling til om der skal reageres på svaret, skal han overdrage godkendelse til rekvirerende- eller specialeansvarlig læge i ”Afdelingsopgaver – svar til godkendelse

 

Svar som modtages på Sengeafdelingen

Akutte svar tjekkes af sygeplejerske og godkendes af stuegangsgående læge i ”Afdelingsopgaver – svar til godkendelse” eller i ”Rekvisition/svar” på den enkelte patient.

 

Hvis svaret modtages telefonisk, skal stuegangsgående læge signere ved at diktere i journalen.

 

Øvrige (ikke akutte) svar gennemgås og signeres i ”Afdelingsopgaver – svar til godkendelse”.

ved stuegang af stuegangsgående læge (ved morgenstuegang og inden man går hjem)

 

  • • OBS..! Når et svar er godkendt, forsvinder den fra listen. Det er derfor vigtigt, at den der ser svaret også får sat en handling i gang i forhold til at sikre patient får rettidigt svar fx give sekretær besked på at patient skal indkaldes og tidsramme.

 

 

Svar som modtages på Operationsgangen (per-/perioperative svar)

Den læge, der giver svaret, skal godkende i Afdelingsopgaver – svar til godkendelse”, hvis ikke svaret er godkendt og diktere i journal, at svaret er givet til patient.

 

Svar der modtages på Audiologisk afdeling.

Afdelingens speciallæger eller uddannelsessøgende læger, gennemgår og godkender dagligt prøvesvar i ”Afdelingsopgaver – svar til godkendelse”,

 

  • • OBS..! Når et svar er godkendt, forsvinder den fra listen. Det er derfor vigtigt, at den der ser svaret også får sat en handling i gang i forhold til at sikre patient får rettidigt svar fx give sekretær besked på at patient skal indkaldes og tidsramme.

 

 

Opfølgning på afvigende prøvesvar

Såfremt der skal reageres akut på et afvigende prøvesvar, tager den signerende læge sig af dette enten ved direkte kontakt til patienten, diktat med f.eks. brev til patienten eller besked til sekretær.

Det er den signerende læges afgørelse, hvornår et svar er afvigende i en sådan grad, at der skal reageres akut.

 

Definition af begreber

Parakliniske undersøgelser forstås som: Mikrobiologiske undersøgelser, patologiske undersøgelser, biokemi (blodprøver f.eks.), billeddiagnostiske undersøgelser og øvrige undersøgelser af prøver udtaget fra patienter.

 

Den signerende læge er den læge som i henhold til ovenstående skal gennemgå og godkende prøvesvar.

 

Den ansvarlige sekretær: Funktionen varetages en uge ad gangen af samme sekretær.

 

Forløbskoordinator: Har kontor på sekretærgangen og koordinerer afdelingens pakkeforløb.

 

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der skal have et prøvesvar i Øre-næse-halsregi.

 akutte/ikke-akutte undersøgelser,

 normale/afvigende undersøgelsesresultater,

 indlagte/ambulante/overflyttede/udskrevne patienter.

 

Formål

At sikre der følges op på modtagne prøvesvar og dermed sikre patienten hurtig og effektiv behandling, og at ingen patienter lider skade eller påføres unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på diagnostiske undersøgelsessvar.

 

Metode

Sikring af at undersøgelsesresultatet modtages, herunder rykkerprocedurer: Opgaven er uddelegeret til de faggrupper, som er involveret i det enkelte patientforløb.

Læge: Sikrer at svaret er validt, kan gives rettidigt og reagerer på afvigende svar, herefter signeres i ”Afdelingsopgaver – svar til godkendelse” og der sættes evt. en handling i gang.

Sekretær: Tjekker op på om svaret er tilgængeligt, den dag patienten kommer til svar. Det aftales med involverede læge, hvem der rykker for manglende svar

Sygeplejerske: Tjekker covid podningssvar på de patienter, de skal have. Det kan være i sundhedsjournalen eller i ”svar til godkendelse”

 

Hvis der påsættes en godkenderperson, vil svaret både findes på afdelingens 'Svar til godkendelse' samt godkenderpersonens personlige liste 'Mine opgaver'. Når der er sat godkenderperson på et svar, bør det som udgangspunkt ikke godkendes af andre. Svaret kan, i tilfælde af f.eks. sygdom eller ferie, godkendes af en anden bruger end godkenderperson. Svaret vil herefter forsvinde fra godkenderpersonens 'Mine opgaver'.

Der fordrer dog at man holder sin liste ajour og får afsluttet de parakliniske svar, man tildeles ellers skal man ikke bede om, at svar går til én selv.

 

Hjælpedokumenter

Håndtering af parakliniske svar.pdf (rn.dk)

 

Referencer

Rettidig reaktion på prøvesvar - afgivelse og modtagelse af prøvesvar (rn.dk)

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser (retsinformation.dk)