Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Opgavelisten sygeplejersker

Beskrivelse

 

Opgavelisten – Gynækologisk Ambulatorium

 

Alle blodprøver/andre prøver skal bestilles via EPJ, sådan at svar på blodprøverne kommer de rigtige steder hen i systemet. Lad være med at bestille prøverne via EPJ. Det er vigtigt at der i kommentarfeltet, når man bestiller blodprøver, skrives hvem der har ordineret prøven, så bliver det nemmere for sekretærerne.

Kommentarfeltet i opgavelisten bruges til at give oplysninger til sygeplejersken.

Vær opmærksom på om der er skrevet i kommentarfeltet.

Sygeplejerske på stue 14 – HCG svar efter medicinsk abort skal ses af sygeplejerske og værdien skal være faldet til under halvdelen af udgangsværdien.
1. HCG-svar skal slettes fra opgavelisten af sekretæren. 2. og 3. HCG-svar skal sendes til opgavelisten.
Der skal aftales med den abortsøgende, at der kun gives svar, hvis der ikke er et sufficient fald. HCG svar efter missed abortion, abortus imminens og obs. ekstrauterin graviditet, der skal svarene ses af forvagt efter 2. prøve.

Sekretærerne skal have besked hvis sygeplejersken foretager en telefonkonsultation, sådan at de kan få det registreret korrekt i patientsystemet, og der skal laves et notat til journalen.

Når svaret sendes til sygeplejersken skal sekretæren skrive GDM eller HCG i bemærkningsfeltet, sådan at sygeplejerskerne hurtigt kan se hvilket svar tilhører hvem.

Inkontinenssygeplejerske – 2. positive urindyrkningssvar sendes til forvagten, alle andre prøver sendes til inkontinenssygeplejerske som har foretaget forundersøgelsen, og ved behov sender sygeplejersken videre til urogynækologisk team.

Sygeplejeambulatoriet (Hanne og Eva)

De prøver, som Hanne og Eva tager i deres ambulatorium, skal tilgå det team i EPJ, som hedder “Hanne og Eva”

Der laves kopi af Hanne og Evas vagtskema fortløbende til GOS, så sekr. Altid kan se, om der er mere end 3 dage inden svar kan gives til pt. Af enten Hanne eller Eva. Er der det, skal opgaven sendes til forvagt, hvis det er podninger, men til bagvagten, hvis det er PAI svar.

 

Opgavelisten – Obstetrisk Ambulatorium

 

Double test svar (sonograf) – disse svar går til Ambulatoriesygeplejerske under funktionsrolle.