Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Botox injektion i blæren på afsnit UK2

Beskrivelse

Fremstilling

Cystoskop opdækket sterilt

InjeTAK cystoskopi injektionskanyle

10 ml sprøjte med luer Lock

Optrækningskanyle

10 ml isotonisk NaCl

Botox (findes i 100 IE og 50 IE). Spørg lægen hvilken styrke og mængde der skal bruges

Fremgangsmåde

Patienten lejres og forberedes som til cystoskopiundersøgelse.

Botox blandes med isotonisk NaCl (10 ml til 100 IE), obs. Der er kraftigt undertryk i hætteglasset, hvorfor NaCl suges hurtigt ind i glasset. Glasset må ikke rystes eller lignende, for at undgå skum og bobledannelse, da dette kan ødelægge/nedsætte Botox virkning.

Undgå aerosol og indånding, og ved spild – søg frisk luft – se i øvrigt arbejdspladsanvisning vedrørende Botox.

Med cystoskopet i blæren indføres engangskanyle, sprøjten med Botox-opløsningen monteres på enden af kanylen af sygeplejersken og indstilles på den nåledybde, som lægen angiver. Der injiceres forskellige steder i blærevæggen (1 ml hvert sted).

Der optrækkes ½ ml NaCl i sprøjten, der gives som den sidste injektion, for at tømme nålen for Botox-rester.
Nålen trækkes tilbage til nåledybde 0, hvorefter den trække
s ud igennem cystoskopet igen, og cystoskopet fjernes.

Patienten skal være oplært i RIK inden behandlingen, og informeres om at udføre dette ved manglende vandladning.

Behandlingens effekt vurderes ved tlf. samtale med sygeplejerske ca. 2 uger efter behandlingen.

Det er forskelligt hvor lang tid patienten har virkning af Botox-behandlingen, og denne kan gentages efter 4 måneder. Patienten oplyses om at henvende sig til afdelingen ved behov for ny behandling.

 

Definition af begreber

Virkning

Botox er et muskelafslappende middel, der virker ved at blokere nerveimpulser til de behandlede muskler og dæmper kratige muskelsammentrækninger.

Anvendes til hyperaktiv blære og ved blærespasmer.

Opbevaring og holdbarhed

Botox opbevares i køleskab (2-8 grader)

Efter tilberedning af opløsningen skal det anvendes indenfor 24 timer (opbevaret i køleskab)

 

Formål

 

Referencer

Den Danske Kvalitetsmodel, 1.2.4