Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Delegation af, at blodprøvesvar signeres i Kumuleret svar i Clinical Suite til sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter ved Ambulatorium for Ortopædkirurgi, Frederikshavn

Beskrivelse

Alle blodprøvesvar akkumuleres i Kumuleret svar i Clinical, hvor der skal signeres for, at disse er set.

Den ledende overlæge ved Ortopædkirurgisk speciale delegerer denne signering til sygeplejersker/ social- og sundhedsassistenter ved Ambulatorium for Ortopædkirurgi, Frederikshavn.

Arbejdsgang

Ambulante patienter.

Sygeplejersken/ social - og sundhedsassistenten orienterer sig om aktuelle blodprøvesvar på ambulante patienter.

Ved normale værdier jf. patientforløbsbeskrivelser foretages signeringen af sygeplejersken/ social - og sundhedsassistent.

Ved skæve værdier jf. patientforløbsbeskrivelser forelægges disse planlagt operatør/ speciallæge i ortopædisk kirurgi.

Sygeplejersken / social - og sundhedsassistent signerer i Kumuleret svar i Clinical Suite.

Sygeplejerskens /social - og sundhedsassistent signering i Kumuleret svar er alene dokumentation for aktuelle blodprøvesvar er forelagt planlagt operatør/ speciallæge i ortopædisk kirurgi.

Lægens dokumentation af stillingtagen til svar og evt. behandlingstiltag er et lægefagligt ansvar.

 

Referencer

Stuegang

 

Standardprøver ved Total Hofte- og Knæalloplastik-patienter, Frederikshavn

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) (BEK nr. 1219 af 11/12/2009)