Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT dokumentsamling

 

 

 

Abdomen

 

CT Abdomen uden i.v. kontrast d1uiv

CT Abdomen med i.v. kontrast d1

CT abdomen flerfaset d4

CT hernie (abdomen) protokol d5

CT lungeemboli/abdomen - protokol c11

CT pancreas flerfaset – protokol d30

CT lever flerfaset - protokol d31

CT colografi protokol d60

CT colografi screening - protokol d61

 

 

 

Bækken

 

CT bækken - protokol g1

CT hofte - protokol g2

CT sakroiliakaled - protokol e5

 

 

Columna

 

CT columna cervicalis - protokol e1

CT columna thoracalis - protokol e2

CT columna lumbalis - protokol e3

CT columna lumbalis prolaps - protokol e4

 

 

Hoved/hals

 

CT cerebrum uden i.v. - protokol a1

CT cerebrum med i.v. - protokol a2

CT cerebrum uden og med i.v. - protokol a3

CT cerebrum og bihuler - protokol a4

CT bihuler flash - protokol a10

CT bihuler tynde snit - protokol a12

CT kæbeled - protokol a20

CT ansigtsskelet - protokol a21

CT mandibel - protokol a22

CT Spytsten - protokol a27

CT hals - protokol b1

 

Overekstremitet

 

CT albue (UHR) - protokol f10

CT albue (extremity) - protokol f12

CT hånd og håndled UHR

CT hånd og håndled Extremity

 

 

Skulder

 

CT skulder - protokol f1

CT sternoklavikulærled - protokol c20

CT clavikel uden iv kontrast c23

 

 

Thorax

 

CT Thorax uden i.v. kontrast c1uiv

CT Thorax med i.v. kontrast c1

CT thorax i.v. lavdosis - protokol c2

CT thorax lavdosis uden I.V. - protokol c3

CT thorax HRCT - protokol c4

CT lungeemboli - protokol c5

CT thorax flash - protokol c6

CT HRCT - protokol c7

CT thorax - protokol c8

CT Thorax øvre abdomen uden i.v. kontrast c10uiv

CT Thorax abdomen med i.v. kontrast c10

CT hals thorax med iv - protokol c13

CT sternoklavikulærled - protokol c20

CT sternum - protokol c21

CT thoraxskelet - protokol c22

CT aorta uden iv - protokol c30

CT aorta - protokol c31

 

 

Thorax/abdomen

 

CT Thorax abdomen uden i.v. kontrast d21uiv

CT Thorax abdomen med i.v. kontrast d21

CT Hals thorax abdomen uden i.v. kontrast d22uiv

CT Hals thorax abdomen med i.v. kontrast d22

CT thorax abdomen flerfaset - protokol d23

CT thorax abdomen NET - protokol d24

CT aorta totalis uden iv - protokol c30a

CT aorta thoracalis uden iv - protokol c30b

CT aorta abdominalis uden iv - protokol c30c

CT aorta totalis med iv - protokol c31a

CT aorta thoracalis med iv - protokol c31b

CT aorta abdominalis med iv - protokol c31c

C32a CT post stentgraf EVAR

C32b CT post stentgraf TEVAR

 

 

Underekstremitet

 

CT UE angio - protokol g4

CT fod - fodled - calcaneus (UHR)

CT fod - fodled - calcaneus (extremity)

CT knæ (extremity) - protokol g10

CT knæ (UHR) - protokol g12

 

 

Urinveje

 

CT-urografi IKCT - protokol d10

CT-urografi lavdosis - protokol d11

CT-urografi - protokol d12

CT urografi inkl thorax - protokol d13

CT nyrecyster – protokol d14

CT nyrer flerfaset - protokol d15

CT binyrer - protokol d16

CT cystografi d17

CT nyrer angio D18

 

 

Betjening af

CT-skanner

 

Betjening af MEDRAD automatsprøjte

Daglig restart af scanner

CT manuel indskrivning af patient

Patientidentifikation og valg af korrekt undersøgelse i CT

Sådan tændes CT-skanneren

 

 

Information til pt.

efter CT-scanning

 

 

Når du har fået intravenøs kontrast ved røntgen eller CT-scanning – ambulant

Når du har fået intravenøs kontrast ved røntgen eller CT-scanning – indlagt

Udsivning af røntgenkontraststof til huden

Når du har fået kontrast sprøjtet ind i blodåren (kontrol af P-kreatinin)

 

 

Diverse

 

 

 

Akutte CT-skanninger i vagten

Blodprøvetagning i Powerport

Checkskema ved røntgenundersøgelse og CT-scanning med intravenøs kontrast

Kontrast - Anlæggelse og fjernelse af grippernål i højtryksport (Frederikshavn)

CT i.v. kontrastmængde efter vægt

CT - kateter/venflon oversigt

CT Kontrastmængde og flow til urografi

CT retningslinjer for intravenøs kontrast Billeddiagnostisk afsnit Frederikshavn

CT visitation og booking

CT-scanning af bihuler akut for ørelæger

Dårlige ambulante patienter/anafylaktisk reaktion

Funktionsbeskrivelse for ansvarlig CT radiograf /sygeplejerske

Intravenøs kontrastinjektion til patienter, der ikke taler dansk

Kontrast - kontrastinjektion i PICC Line med automatsprøjte

Observation af patienter med reaktion på kontraststof på Billeddiagnostisk Afsnit, Frh

Tilfældigt behandlingskrævende fund

Udsivning af kontrast til subcutis

Venflon anlæggelse og fjernelse - vokse (over 15 år)

Visitering af CT-kolografier (rn.dk)

Visitation af undersøgelser med ioniserende stråling