Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Apopleksi - Bridle - indikation og anvendelse

Beskrivelse

Når en patient gentagne gange p.g.a. kognitive problemer har seponeret sin sonde, kan det forsøges at fixere denne med en Bridle.

Instruksen beskriver, hvornår det er hensigtsmæssigt at fiksere en nasogastrisk sonde med Bridle. Hvilke overvejelser plejepersonalet skal gøre, inden en Bridle anlægges, og hvilke observationer der kræves efterfølgende:

 • • Ansvarshavende sygeplejerske skal altid involveres i beslutning om anlæggelse af Bridle.

 • • Kun sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, som er oplært, må anlægge Bridle i senegafsnit for stroke.

 • • Det skal vurderes, om patienten vil stoppe med at trække i sonden, hvis patienten mærker, at den er fixeret. Hvis det skønnes, at patienten ikke stoppes p.g.a. smerte ved at trække i den fixerede sonde, må der ikke anlægges Bridle, da voldsomme ryk kan medføre næseblødning og skade på næseskillevæggen.

 • • Patienten skal spørges og informeres mhp at give samtykke til sonden. Pårørende informeres om, at der er anlagt Bridle.

 • • Bridle anlægges efter anvisning i hæftet, der findes i pakningen.

 • • Patienten skal ligge fladt, når Bridlen anlægges. Der skal være en hjælper, som kan berolige patienten og evt. holde denne i hånden. De fleste patienter oplever anlæggelse af bridle som meget ubehagelig.

 • • Når en Bridle er anlagt, sættes mærke på sonden over clipsen. Det skal fremgå på Cetreatavle, at patienten har Bridle på sin sonde.

 • • Snoren, der er bundet omkring sonden, og som er fastholdt af clipsen, rengøres efter behov med en svamp og lunkent vand.

 • • Clipsen kan åbnes med plekteren, der er med i pakningen. Den skal altid opbevares hos patienten og sammen med vejledningen.

 • • Man skal være opmærksom på altid at kontrollere sondens placering, selv om patienten har en Bridle. Det er sket flere gange, at sonden har flyttet sig alligevel.

 • • Det dokumenteres i elektronisk patientjournal under vedligeholdelse af ventrikelsonde, at bridle er anlagt på nasalsonde ved xx cm. At bridle skal seponeres senest d. xx. At bridlebånd vaskes dagligt med vand og sæbe og at der skal observeres for tryk.

 

 

Overflytning af patient, der har bridle, til andet afsnit

 • • Vejledning og plekter medsendes altid. Desuden skal den modtagende afdeling informeres om, at patientens sonde er fixeret med en Bridle.

 • • Der informeres om, at bridlen skal seponeres efter 30 dage. Vejledning medsendes, se bilag 1

Udskrivelse af patient, der har bridle, til plejehjem

 • • Vejledning og plekter medsendes altid. Desuden skal ansvaret for den fortsatte observation af patienten med bridle videregives til den sygeplejefaglige ansvarlige for patienten,

 • • Der informeres om, at bridlen skal seponeres efter 30 dage, og at der forinden i samarbejde med patienten, dennes pårørende og egen læge skal tages stilling til patientens fremtidige ernæringsmåde. Skal det f.eks. være via PEG sonde? Det samme noteres i epikrisen til egen læge. Vejledning til seponering medsendes, se bilag 1

Definition af begreber

Bridle består af et bånd, som indføres ved hjælp af 2 stiletter om næseroden samt clips til at fæstne og lukke om sonde og snor.

 

Formål

Forebyggelse af uhensigtsmæssig seponering af nasogastrisk sonde.

 

Problemstilling

Det er et kendt fænomen i et apopleksiafsnit, at nogle patienter med kognitive problemer ubevidst kommer til at seponere deres nasogastriske sonde. Nogle patienter gør det mange gange.

Sonder anlægges, så patienterne kan ernæres sufficient og medicineres optimalt. Det kan være meget ubehageligt for den enkelte patient at få anlagt sonde gentagne gange.

Gentagne seponeringer medfører ofte, at patienten ikke får sufficient ernæring.

 

Referencer

Gunn SR, Early BJ, Zenati MS, Ochoa JB: Use of a Nasal Bridle Prevents Accidental Nasoenteral

Feeding Tube Removal. JPEN J of Parenteral and Enteral Nutrition 2009; 33(1):50-54

 

Nasal Bridles for Securing Nasoenteric Tubes: A Meta-Analysis

Matthew L. Bechtold, MD1, Douglas L. Nguyen, MD2, Lena B. Palmer, MD3, Laszlo N. Kiraly, MD4, Robert G. Martindale, MD, PhD4, and Stephen A. McClave, MD5

Nutr Clin Pract. 2014 October ; 29(5): 667–671.

 

Lynch A, Tang CS, Jeganathan LS, Rockey JG. A systematic review of the effectiveness and complications of using nasal bridles to secure nasoenteral feeding tubes. Aust J Otolaryngol 2018;1:8.

 

Mahoney C, Veith L. Interventions for maintaining nasogastric feeding after stroke: An integrative review of effectiveness and acceptability. J Clin Nurs. 2018;e427-e436