Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på blodprøvesvar på Neuroenhed Nord Brønderslev

Formål

At der følges op på modtagne blodprøvesvar for at sikre patienter hurtig og effektiv behandling, så ingen patienter lider skade eller påføres unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på blodprøvesvar.

 

Beskrivelse

Blodprøvetagning mandag + onsdag kl. 11.30 – 13.00. Blodprøvesvar klar ca. kl. 18.00.

Blodprøvetagning fredag kl. 07.30 – 09.00. Blodprøvesvar klar ca. kl. 12.00.

Dagvagten orienterer aftenvagterne via kalenderen om, hvilke patienter der har fået taget blodprøver mandag og onsdag.

Blodprøvesvar kontrolleres af aftenvagterne mandag og onsdag.

Blodprøvesvar kontrolleres af dagvagterne fredag efter kl. 12.00.

 

Ansvaret indebærer

At blodprøverne bliver set, og der ved behov reageres umiddelbart, og der tages kontakt til vagthavende læge.

Fredag kontaktes stuegangsgående læge inden kl. 15.00.

Blodprøver, der ikke afviger fra referenceinterval eller ikke kræver akut stillingtagen/behandling, skal fremlægges for lægen ved førstkommende stuegang.