Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar

 

Formål

At sikre at der følges rettidigt op på prøvesvar og undersøgelser foretaget på afdelingens patienter - både ambulante og indlagte.

Prøvesvar defineres som svar på analyser (blod, urin, væv, væsker), samt svar på andre parakliniske undersøgelser som fx mikrobiologi, røntgen og patologi.”

Bestilling af prøver

“Det er vigtigt, at kontrollere, at prøver rekvireres på den korrekte kontakttilknytning. Dette kan sikres via faneoverblik “Rekvisition/svar” eller ikon i Clinical Suite med kontakttilknytning på den enkelte patient. Man er således sikret, at svaret modtages i det afsnit, hvortil patienten er tilknyttet.

Hvis svaret ønskes til andet afsnit inden for eget regi, skal svaret rekvireres under den pågældende afsnitskode. På rekvisitionen kan skrives lægeinitialer for rekvirerende læge og dato for kommende besøg

Ved rekvisition på patient tilknyttet GADA skrives lægeinitialer for rekvirerende læge på rekvisitionen.

 

Håndtering af prøvesvar via Opgavelisten

Sengeafsnit

Alle prøvesvar rekvireret på sengeafsnit 80012815 er tildelt afsnit 80012815 og findes i fanen “Tildelt enhed”.

Alle svar håndteres dagligt ved stuegangsgående læge samt bagvagten ved aftenstuegang.

Prøvesvar på udskrevne patienter vurderes ved stuegang. Såfremt stuegangsgående lægen vurderer, at kvittering (Marker som set) kan afvente den udskrivende læges kvittering, overdrager den stuegangsgående læge svaret til den udskrivende læge. Såfremt lægen vurderer, at kvittering ikke kan vente, tager lægen hånd om dette umiddelbart. Hvis prøvesvaret kræver handling (fx telefonisk-/eller brevkontakt til patienten), er det lægens ansvar, at dette noteres i lægejournalen.

 

Andre prøve- eller undersøgelsessvar modtaget på papir, lægges frem til stuegangsgående læge og behandles løbende under den daglige formiddagsstuegang. Dato samt lægens signatur indføres i journal.

Alle svar på analyser og undersøgelser kvitteres for i opgavelisten i Clinical Suite. Svar, der medfører ændring i behandling/ordinationer, noteres i journalen.

Ambulatorium

Patienter bliver ved indskrivning tilknyttet stue/seng i opgavelisten. Denne tilknytning fremgår under fanen “tildelt enhed” i opgavelisten i Clinical Suite. Det er muligt at sortere på stue/sengtilknytningen. Tilknytningen foretages af sekretær ved booking af patientens første kontakt/besøg.

Patienterne kan have en af følgende tilknytninger i stue/seng-kolonnen i opgavelisten:

 

JF, BAJ, FRED, TPN, MAND, PHF, TIRS, HEP, ONSD, AZ, HCC, BIOL, PC, GADA

 

Når en patient afsluttes fra GADA, fremgår det af afslutningsnotat, hvilken stue/seng-tilknytning patienten fremadrettet skal tilhøre. Sekretæren tilknytter herefter patienten til pågældende stue/seng.

 

Lægeansvar

 

Alle læger har ansvar for mindst 1 gang dagligt på arbejdsdage at tjekke opgavelisten, både fanen tildelt medarbejde og fanen tildelt enhed for ”egne” stue/sengtilknytninger.

I tilfælde af fravær findes for alle læger backup. Backuplisten findes på sekretærernes opslagstavler

Lægen kvitterer prøvesvar som set i opgavelisten. Hvis prøvesvaret fører til handling (nye ordinationer eller telefonisk-/ brevkontakt til patienten) noteres dette i lægejournalen. Svar på rutinemæssige prøver, der ikke kræver handling, noteres ikke journalen – og der sendes ej heller brevsvar til patienten.

Sekretæransvar

Sekretærerne har ansvar for at åbne opgavelisten 1 gang dagligt efter ’postrul’. Hvis patienten ikke er tilknyttet en seng/stue, overdrages svaret til relevant læge. Ved fravær/ferie afklares dagligt i sekretariatet, hvem der udfører overdragelsen.

 

Håndtering af øvrige prøvesvar

Dokumentation af øvrige prøvesvar, som ikke modtages via opgavelisten, fx fra Statens Seruminstitut, foretages ved notat i journalen. Sekretæren sørger som hidtil for fordeling af disse svar.

 

 

Godkendelsesopgaver og Meddelelsesopgaver

Godkendelsesopgaver og Meddelelsesopgaver benyttes i videst muligt omfang.

Godkendelsesopgaver (dikterede journalnotater hvor sekretæren er i tvivl om ord eller passager) sendes til lægen med henblik på, at denne selv korrigerer eller returnerer beskeden med korrektion.

Meddelelsesopgaver er opgaver som en sekretær, sygeplejerske eller læge sender videre med henblik på en handling (fra sekretær eller sygeplejerske til læge typisk telefonkontakt, fra læge til sekretær evt. besked om ambulatorietilknytning).

”Vedr. meddelelsesopgaver, som skal overdrages/returneres til en sekretær i sekretariatet på 4. etage, vælges funktionsrolle ’sekretær’.

Vedr. meddelelsesopgaver, som skal overdrages/returneres til sekretær i Reception 3, vælges ’medarbejder GSX8’.

Vedr. meddelelsesopgaver, som skal overdrages/returneres til sekretær på 9Ø, vælges funktionsrolle ’sekretær’