Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

VEJLEDNING FOR ORTOGERIATRISK STUEGANG PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

 

Formål:

Via tæt tværfagligt samarbejde at udføre Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) og dermed optimere den ældre patients indlæggelsesforløb i ortopædkirurgisk sengeafdeling, idet den ældre patient med fraktur i udgangspunktet ses som en medicinsk patient med fraktur som symptom.

Procedure:

Ortogeriatriske stuegange afvikles sædvanligvis på hverdage inden for tidsperioden Kl 9-12 med efterfølgende kontakt kl ca 13.30 eller efter aftale. Stuegangsgående geriater bærer en deck-telefon for at gøre kommunikationen hurtigere og effektiv. O-sygeplejersken tilknyttet den enkelte patient bærer ligeledes deck-telefon hvis nr. er anført på Cybertavlen.

Målgruppe: ældre patienter(>65 år) med multimorbiditet, funktionstab og handikap, som er indlagt på Afd. O`s sengeafdeling.

 

PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE:

Med de afsatte personaleressourcer viser erfaringen, at det ikke hver dag vil være praktisk muligt at vurdere alle indlagte ældre patienter systematisk og detaljeret. Derfor er det nødvendigt, at Ortogeriateren i samarbejde med O-personalet foretager en lægefaglig prioritering af sin tilsynsfunktion.

Vejledning for prioritering:

1. Tilsyn på patienter i afd. O, der ud fra en geriatrisk vurdering kan have gavn af ortogeriatrisk indsats. Dette på baggrund af afd.O’s liste over patienter i afdelingen.

2. Overflytnings-journalisering og melding af patienter, der skal overflyttes til Geriatrisk sengeafdeling

3. Tilsyn på pt med hoftenær fraktur

4. Evt. tilsyn på ældre patienter ( > 65 år) indlagt af anden årsag med behov for geriatrisk vurdering.

 

Geriatrisk vurdering omfatter:

1. Vurdering af fald risiko og behov for udredning,

2. Vurdering af osteoporose udredning og behandling,

3. Kritisk medicingennemgang,

4. Vurdering af sociale forhold,

5. Vurdering af eventuelle øvrige medicinske problemstillinger, herunder delir risiko.

ANSVARSFORHOLD

Ortopædkirurgisk afdeling bærer behandlingsansvaret i forhold til patienten.

Geriatrisk afdeling har ansvaret for den konkrete tilsynsrådgivning.

Geriatrisk afdeling intervenerer ikke i Anæstesiens ansvar i forhold vurdering vedrørende den operative intervention.

Forfattere

September 2015, Ledende overlæger, Christian Pedersen, Ortopædkirurgisk- og Stig Andersen, Geriatrisk afsnit, Aalborg Universitetshospital