Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fælles kvalitetshåndbog for afdelinger med medicinske røntgenanlæg

Denne kvalitetshåndbog er gældende for afdelinger med medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter iht. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 669 og nr. 671.

 

Kvalitetspolitikker

Kvalitetsmålsætning

 

Kvalitetsstyringssystem PRI

PRI Brugervejledninger

Dokumenter sendt til kvalitetskoordinatorer i Røntgenfysik med henblik på publicering i PRI-systemet

 

Billedkvalitet og dosimetri

Procedure for optimering af billedkvalitet og dosis

Retningslinje for patientdosimetri

 

Instruks for patientdosimetri

Instruks for persondosimetri og kategorisering af stråleudsat personale, der arbejder med røntgenapparatur, der anvendes til diagnostisk brug

Instruks for informering om resultat af persondosimetri

 

Apparatur og udstyr

Håndtering af apparatur til klinisk brug

Vedligehold, reparation og udfasning af apparatur til klinisk brug

Udførelse samt dokumentation af kvalitetssikring, reparation og vedligehold af røntgenudstyr i Region Nordjylland

Leders ansvar ved konstanskontrol af røntgenudstyr der anvendes til diagnostisk brug

Instruks for konstanskontrol for værnemidler

Krav til den diagnostiske arbejdsplads

Kvalitetssikring af hjemmearbejdspladser med diagnostiske monitorer

Retningslinje vedrørende røntgenundersøgelse af kvinder i den fertile alder

 

Håndtering af utilsigtet/tilsigtet bestråling

Forholdsregler ved utilsigtet bestråling

Forholdsregler ved tilsigtet bestråling af gravide

Leders ansvar ved gravide stråleudsatte arbejdstagere på afdelinger med røntgenudstyr der anvendes til diagnostisk brug

Dosisevalueringsskema til gravide stråleudsatte arbejdstagere

 

Uddannelse

Nødvendig supplerende uddannelse - røntgenkørekort

Uddannelsesplaner for fotograferende personale (ikke læger)

 

Links

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 671 af 1. juli 2019 om brug af strålingsgeneratorer

Graviditet og røntgenstråling

Skema til registrering af stråledosis ved konventionel røntgen

Skema til registrering af stråledosis ved CT

Information vedrørende bestråling