Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskrivelse efter generel anæstesi eller anæstesiassisteret rus efter samme-dagskirurgisk eller ambulant indgreb

Beskrivelse

Moderne anæstesimidler elimineres så hurtigt, at patienterne er restituerede kort efter anæstesien og må sendes hjem 2 timer efter sidste indgift, under forudsætning af, at de opfylder opvågningsenhedens udskrivelseskriterier og der ikke fra kirurgisk side er observationsbehov.

 

Patienterne må ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner i operationsdøgnet.

 

Der er derimod ikke krav om at patienten skal have pårørende eller andre personer til stede i hjemmet, forudsat at de er mundtlig og skriftlig informeret og medgives telefonnummer, som de kan benytte ved problemer hele døgnet.

 

Hvis der undtagelsesvist har været anæstesirelaterede komplikationer, der nødvendiggør særlige forholdsregler vil anæstesilægen informere patient og øvrige relevante herom i hvert enkelt tilfælde.

 

Målgruppe – modtagelse

Personale, der har ansvar for at udskrive patienter, der har gennemgået et sammedagskirurgisk eller ambulant indgreb i generel anæstesi eller anæstesiassisteret rus.

Formål

Formålet er at sikre, at personale, der har ansvar for at udskrive patienter, der har gennemgået et sammedagskirurgisk eller ambulant indgreb i generel anæstesi eller anæstesiassisteret rus, er bekendt med, at patienten kan udskrives 2 timer efter sidste indgift, med mindre der er særlige forhold, der gør sig gældende, eller at der fra kirurgisk side er yderligere observationsbehov.

Problemstilling

Patientens ophold på sygehuset forlænges unødigt, hvis personalet, der har ansvar for at udskrive patienter, der har gennemgået et sammedagskirurgisk eller ambulant indgreb i generel anæstesi eller anæstesiassisteret rus, ikke er bekendt med de gældende rekommandationer i.f.m. anæstesi.

 

Metode

Litteraturgennemgang.

Referencer

Practice Guidelines for Postanesthetic Care. Anesthesiology 2002;96:742–5http://anesthesiology.pubs.asahq.org/article.aspx?articleid=1944524
 

Engbæk J et al. Return hospital visits and morbidity within 60 days after day surgery.
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/118558130/PDFSTART

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intern Medicin (DASAIM): Rekommandation for ambulant anæstesi 2012.

http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2014/02/REKOMMANDATION_FOR_AMBULANT_ANSTESI_2012_FINAL_170412.pdf