Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskrivelse efter generel anæstesi eller anæstesiassisteret rus efter samme-dagskirurgisk eller ambulant indgreb

Formål

At sikre ensartet og patientsikker udskrivelse af voksne efter sammedagskirurgiske eller ambulante indgreb.

Målgruppe

Personale, der udskriver sammedagskirurgiske og ambulante patienter efter generel anæstesi, sedation og/eller nerveblokade(r).

Beskrivelse

De fleste sammedagskirugiske indgreb i generel anæstesi udføres ved hjælp af anæstesimidler, der hurtigt elimineres fra blodbanen. Der kan dog restere en både fysisk og kognitiv dysfunktion, som varer længere end anæstesimidlernes effekt; dette er særligt udtalt hos ældre og skrøbelige.

Derfor er en vurdering af patienten og dennes evne til at klare sig selv efter udskrivelse nødvendig.

Lokale retningslinjer kan afvige fra udskrivelse. Fra kirurgisk side kan der være særlige procedurerelaterede krav til eksempelvis postoperativ observationstid, tilstedeværelse af voksen efter hjemsendelse mv.

Før udskrivelsen

Patienten skal have modtaget information om forholdsregler efter det gennemførte indgreb, gerne både mundtligt og skriftligt.

Patienten skal have udleveret telefonnummer til brug ved kontaktbehov efter udskrivelsen.

Patienten skal opfylde DASAIMs rekommandation for ambulant anæstesi samt nedenstående:

  • • Patienten er ASA 1 eller 2

  • • Patienten er ASA 3 og velbefindende, velinformeret og velmobiliseret

  • • Ingen kirurgiske eller anæstesiologiske komplikationer

  • • Blodtab < 500 ml

  • • Mobiliseringsevne, der muliggør hjemsendelse, herunder ingen ortostatisk intolerans

  • • Mere end 30 min. siden intravenøs indgift af opioid eller andre sedativa

Ved afvigelser fra ovenstående kontaktes anæstesilæge.

Efter udskrivelsen

Patienter må ikke betjene farlige maskiner herunder motorkøretøj, i 24 timer efter generel anæstesi.

Der anbefales hjemtransport med voksen ledsager.

Der er ikke evidens for at forlange tilstedeværelse af andre voksne efter udskrivelse, men det kan eventuelt anbefales efter individuelt vurderet behov.

Der er særlige regler vedrørende udskrivelse af børn, udskrives altid af læge.

Referencer

DASAIM-Rekommandation-for-ambulant-anæstesi-1.pdf

DASAIM’S rekommandation for udskrivningskriterier fra anæstesiologisk observationsafsnit

Børn i opvågningsafsnittet