Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ischuria paradoxa - overløbsinkontinens

Beskrivelse

Vigtigt: Enkelt måling af residualurin over 300 ml er ikke diagnostisk for kronisk urinretention – flere målinger under afslappende forhold.

 

Vandladningsanamnese. Væske-/vandladningsskema,- hyppighed af cystitter.

 

Undersøgelser:

  • • GU med ultralydsskanning.

  • • Flow- og residualurinmåling.

  • • Væsketal. (S-kreatinin følges til den er normaliseret/stabiliseret).

  • • Cystoskopi.

 

Behandling:

Kræver aflastning af blæren med

RIK - SIK - KAD eller suprapubisk kateter.

Kateter à demeure medfører i løbet af få døgn kolonisering af bakterier. Dette er ikke behandlingskrævende, medmindre der er symptomer på UVI i form af smerter, almen sygdomsfornemmelse eller feber.

Suprapubisk blæredrænage medfører lavere komplikationsfrekvens end urethralt kateter à demeure.

Specielle indikationer for suprapubisk blæredrænage er urethralæsioner og i visse tilfælde neurologiske sygdomme

 

Komplikationer til kateter

  • • Infektion (kronisk UVI)

  • • Striktur

  • • Irritation – blæretenesmi

  • • Intermitterende blødning

  • • Obstruktion af kateter

  • • Urethralæsioner ved accidentel fjernelse af kateter

 

En del af disse komplikationer kan med fordel undgås ved i stedet at anvende RIK (uden for sygehus-/institutionsmiljø) eller SIK (steril intermitterende kateterisation) på sygehuse.

Generelt skal man tilstræbe at bruge intermitterende teknik ved blæretømning - hvor det er muligt.

RIK/SIK/KAD/suprapubisk kateter procedurer:

Se PRI instrukser

 

Definition af begreber

Ufrivillig vandladning med samtidig manglende blæretømning.

 

Formål

Ensartet udredning og behandling af ischuria paradoxa