Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Elektive THA og TKA

Beskrivelse

Indlæggelse

Som hovedregel møder patienten fastende på selve operationsdagen kl. 7.00.

De patienter, der skal opereres som nr. 1, vil blive kontaktet af koordinator, da mødetid for disse er kl. 6.30.

For de patienter der kommer langvejs fra, kan ambulatoriet forhåndsbooke en plads på patienthoteller – se nedenfor.

Patienter, hvor man med et fagligt skøn vurderer, at indlæggelse kl. 20.00 dagen før operation er nødvendig af hensyn til patient og forløb, skal der noteres begrundelse i ambulatorienotatet.

Blodprøver

Lægges i systemet, således patienten selv vælger om denne dagen før operationen vil gå i et af regionens ambulatorier eller til egen læge for at få taget blodprøverne.

BAC-test kan tages fredag, hvis de skal opereres mandag. Det betyder dog, at udskydes operationen til tirsdag, skal der tages en ny BAC-test.

Der er regional henteordning hos samtlige praktiserende læger x 2 dagligt.

Prøverne skal været taget inden kl. 14.00 for at komme med samme dag.

INR SKAL tages dagen før operation og skal ligge i niveau <1,5 https://pri.rn.dk/Sider/17575.aspx

Er patienten i stand til selv at ringe ind på afsnit O1 om aftenen før operation, for at få svar på INR, behøver patienten IKKE møde før på selve operationsdagen.

Der skal ringes på 97662380.

Øvrige patienter, der er i fast Marevan behandling, skal af hensyn til at kunne reagere rettidigt på prøvesvar, møde i afsnit O1 kl. 20.00 dagen før operation.

NB: for patienter der skal overnatte på patienthotellet, orienteres de om, først at møde i afsnit O1 til blodprøvetagning.

Diabetes

For patienter med diabetes type 1 - skal der foreligge et se-kalium svar <24 timer gammelt.

Svaret er nødvendigt for korrekt blanding af GIK-drop. Hvilket betyder blodprøverne SKAL tages dagen før operationen.

Det betyder, at patienter, der skal opereres mandag, SKAL indlægges søndag aften. Med mindre der er tale om en patient, der gerne vil sove hjemme og selv kan tage ind på O1 og få taget blodprøver søndag.

Booking af plads på patienthotel

Booking af plads skal ske på 62000

  • Det koster 250 pr. døgn inkl. morgenmad at have en pårørende med

  • Det er dog gratis, hvis patienten er afhængig af den pårørendes hjælp for at kunne klarer sig selv.

  • Der kan ikke tages blodprøver på patienthotellet, ergo skal patienter, der møder kl. 20.00, først gå på afsnit O1 for at få taget blodprøver.