Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut kald i Akutmodtagelsen

 

Fremgangsmåde

Modtagelsen af kritisk syge patienter tilhørende ovenstående målgruppe, er af ressource-

hensyn opdelt i to kategorier:

 • • Akut kald, hvor akutbagvagt (ABV), ATC-forvagt eller fra relevant speciale, en sygeplejerske fra akutmodtagelsen, bioanalytiker og en sekretær kaldes.

 • • udvidet Akut kald, hvor ovenstående funktioner suppleres med en anæstesilæge og -sygeplejerske samt en sygeplejerske fra akutmodtagelsen.

 

Det udvidede røde kald udløses i situationer, hvor det er åbenlyst, at der er behov for anæstesi-

tilstedeværelse i den initielle modtagelse. Eksempelvis ved modtagelse af patienter, der via

lægebilen er intuberede.

Universitetshospitalets øvrige specialer tilkaldes ad hoc.

 

Aktivering af Akut kald

 • • Ambulancelæge eller -personale via telefonisk kontakt til forløbskoordinatoren ved kørsel A-returkørsel eller rød præhospital triage.

 • • Triagerende sygeplejerske i Akutmodtagelsen når patienter triageres røde.

 • • Modtagende sygeplejersker og læger i samråd med akutbagvagt (ABV) ved uklare symptombilleder, hvor patienten skønnes kritisk syg.

 

Ansvar

Akutbagvagt (ABV) har behandlingsansvaret og er teamleder under det røde kald indtil:

 • • akutmodtagelsen forlades.

 • • behandlingsansvaret i akutmodtagelsen overdrages til relevant speciale i forhold til patientens sygdomsbillede.

 

Formål

 • • at sikre hurtig og relevant behandling til kritisk syge patienter

 • • at opnå start af relevant diagnostik og behandlingsmæssige tiltag hurtigst muligt

 

Gennem ovenstående derved sikre bedst muligt forløb i modtagelsen af kritisk syge patienter.

 

Målgruppe

Patienter, der

 • • indbringes til akutmodtagelsen med kørsel A.

 • • triageres røde i ambulance eller akutmodtagelsen.

 

Modtagelse af traumepatienter eller patienter med hjertestop er ikke inkluderet i ovenstående

og følger i stedet de relevante PRI-dokumenter herfor Traumemanual på P-net ligesom patienter til direkte PCI PCI patienter i akutmodtagelsen, Håndtering af hjertestop i Akutmodtagelsen , trombolyse behandling Trombolysepatienter i akutmodtagelsen eller mistænkt for meningitis.

 

Bilag

Actioncards for akutbagvagt (ABV), sygeplejerske i akutmodtagelsen, anæstesilæge,

anæstesisygeplejerske, sekretær i Akutmodtagelsen og bioanalytiker.