Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anvendte blokader i Anæstesien, Aalborg UH, Thisted

 

 

På Aalborg UH, Thisted anvender vi flere blokade-typer: Transversus Abdominis Plane Blok (TAP-blok) og andre, for eksempel femoralblokade og scalenerblokade

 

Formål

Formålet med anlæggelse af TAP-blok eller andre blok-typer er at sikre optimeret postoperativ analgesi af bugvæggen efter abdominalkirugi eller anden kirurgi med adgang gennem bugvæggen eller. Formål med anlæggelse af andre blokader er at sikre optimeret postoperativ analgesi. Dette sker som en del af en multi-modal smertebehandling.

 

Baggrund

TAP-blok er en sikker metode til analgesi af selve bugvæggen - mest effektiv i de nederste tre fjerdedele af bugvæggen, men uden effekt på dybe abdominalsmerter. Derfor anvendes epidural-kateter, hvor det kirurgiske traume er større. Der kan dog lægges TAP-blok, hvis epiduralkateter er kontraindiceret af anden årsag.

Blokader i ekstremiteter giver smertelindring i det første operationsdøgn.

TAP-blok giver en betydende smertelindring i første operationsdøgn.

Varighed af blokader: Virkningen aftager efter otte-ni timer og er væk efter 12–13 timer.

Blokader kan lægges præ-/ postoperativt ved anæstesilægen, enten i opvågningen eller på operationsstuen.

 

Anvendelsesområder

TAP-blok kan anvendes til supplerende analgesi ved ventralherniekirurgi, cholecystectomi, hysterectomi og sectio.

Andre blokader anvendes ved operationer som korsbåndsrekonstruktion, skulderoperationer og frakturer.

 

Forudsætning

Informeret samtykke fra patienten.

Sufficient oplæring i blok-anlæggelse efter afdelingens rutiner.

Blokadebakke og forskellige nåletyper.

 

Kontraindikation

Allergi for lokalanalgetika eller infektiøse processer i nærheden af det påtænkte indstiksted.

Antikoagulation er ikke kontraindikation. Forsigtighed tilrådes ved høje INR-værdier.

 

Definitioner

TAP-blok: Blokade anlagt i bugvæggens neurovaskulære plan mellem muskulus obliquus internus og muskulus transversus

Andre blokader: De forskellige steder lokaliseres via ultralydscanner/ nervestimulator

 

 

Fremgangsmåde

  • • Pakkelisten ligger i procedurebakken

  • • Ultralydsscanner (sterilt overtræk med gel)

  • • Nervestimulator

  • • Hygiejniske principper (afvaskesæt med farvet sprit eller swaps)

  • • Blokade-nåle findes i forskellige størrelser

  • • Medicin trækkes op i 10/ 20 ml sprøjter efter ordination (Ropivacain og evt Dexagalen)

  • • Anslag/ virkning af blokaden kan testes med is

 

Billede 1

Billede 2

 

 

 

Risici

  • • Visceral organskader og leverskader

  • • Risiko for blødning

  • • Overdosering af lokal-anæstetica – procedure findes i Anæstesiafdelingen (LIPID-behandling)

 

PRI-dokument: Intralipid ved forgiftning med lokalanalgetika

 

Symptomer på svimmelhed, synsforstyrelser, tremor, eventuel kramper, hypotension,

bradycardi og asystoli, forgiftning med lokalanalgetica

 

Dokumentation

Den udførte procedure dokumenters på anæstesijournalen samt registreres i DAD.

Dikteres til journalen, og kode på handlingen anføres på anæstesiskemaet.

 

Observation/ sygepleje

Patientens hæmodynamik påvirkes ikke af TAP-blok eller andre blokader, men patientens tilstand skal observeres.

TAP-blokaden og andre blokader kræver ikke specielle observationer i stamafsnittet.

Smertestillende medicin kombineres med TAP-blok/ andre blokader efter vanlige retningslinjer.

TAP-blok har ingen betydning for vaginalblødning, vandladning og fjernelse af KAD.

Blokader betragtes som lokal-bedøvelse - patienten må det samme som før.

Ved scalenerblokade bruges Mitella de første timer på grund af styringsbesvær.

Ved Femoralblokade bør mobilisering foregå under opsyn, idet der kan være styringsbesvær.

 

Litteratur

FADL: Anæstesi