Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Prøvesvar, håndtering og godkendelse – Neurologisk afdeling

Beskrivelse

Arbejdsfordeling og instruks for vurdering og godkendelse af prøvesvar.

08.00-15.00:

 

Stuegangsgående læger har ansvar for, at vurdere og godkende samtlige prøvesvar for indlagte patienter.

 

Seniorlæge på stuegang har sidste ansvar for at prøvesvar er godkendt.

Opgavesvar markeret med ”hængelås” er ambulante/udskrevne patienter. Disse svar håndteres og videreformidles til udskrivende læge af sekretær.

Opgaver ? Tildelt enhed ? vælg enhed: 80011910 (Neurologisk afd. 106) eller 80011912 (Apopleksiafsnittet 6Ø).

15:00-08.00:

 

Prøvesvar i vagten

Vagtholdet(typisk neurologisk bagvagt) godkender prøvesvar ved aftenstuegang.

 

Alle svar på indlagte patienter vurderes og godkendes.

Ved svar, der ikke er akutte, men kræver opmærksomhed ved stuegang næste dag, godkendes svarene og der dikteres et notat.

Vurdering af akutte prøvesvar vurderes ad hoc, når prøvesvar foreligger. Sygeplejerske kontakter neurologisk for - eller bagvagt.

Opgavesvar markeret med ”hængelås” er ambulante/udskrevne patienter. Disse svar håndteres og videreformidles til udskrivende læge af sekretær.

Opgaver ? Tildelt enhed ? vælg enhed 80011910(Neurologisk afd 106) el 80011912 (Apopleksiafsnittet 6Ø)

 

Lumbalpunktur svar

Neurologisk afdeling 106 og elektive:

Opgavelisten tjekkes dagligt af den forvagt, som går på 106 kl. 9.00 for svar på patienter, der har fået lavet LBP ambulant.

Ambulante/udskrevne patienter: Ved normale, inkomplette*, svar kan prøverne godkendes. Når de sidste prøvesvar på lumbalpunkturen foreligger kan svaret ”overdrages” til relevante kollega.

Hvis svar på lumbalpunktur er komplet, foretages vurdering af svaret og overdragelse til relevante kollega.

 

*inkomplette svar: f.eks. Svar på celletal. Protein, IgG index og specielle analyser mangler.

 

Som minimum skal celletallet foreligge ved godkendelse.

 

Opgaver?tildelt enhed? vælg enhed (80011960)(Dagafsnit 106)

 

Vær opmærksom på, at disse svar skal ses, selvom der er ”hængelås” på.

 

Apopleksiafsnittet 6ø

Vurdering af akutte lumbalpunktursvar vurderes ad hoc, når prøvesvar foreligger. Sygeplejerske kontakter neurologisk for - eller bagvagt.

Øvrige lumbalpunktursvar vurderes til aftenstuegang.

 

Ambulante patienter

Sekretær for de enkelte subspecialer fordeler en gang dagligt prøvesvar og undersøgelsesresultater fra ambulatoriernes enhedsliste (SKS-niveau 7 ciffer) til den rekvirerende læge eller dennes afløser.

Undtagelsesvist for EPI-amb.: Er det svar på MR og EEG til forundersøgelse på en patient set af reservelæge, går svaret til MN eller KF.

Der laves en backup ved sekretærfravær til sikring af at svar fordeles til opgavelisten.

Det er lægernes eget ansvar selv at gennemgå egen opgaveliste dagligt. Det er den ledende overlæges ansvar, at der bliver aftalt en arbejdsgang, der sikrer dette ved fravær.

 

Prøvesvar på ambulante patienter i NEVA og DAPO

Sekretærerne i NEVA og DAPO fordeler svar dagligt til rekvirerende læge. Før de sendes i opgavelisten tjekkes de af sekretærerne for skæve værdier, der skal handles på akut. Hvis dette er tilfældet kontaktes rekvirerende læge med det samme. Hvis den rekvirerende læge ikke er til stede, kontaktes vagthavende.

 

Prøvesvar Sklerose- og Epilepsiambulatoriet samt Demensenheden håndteres af sygeplejerske

Sygeplejersker i Sklerose- og epilepsiambulatoriet samt Demensenheden kontrollerer og kvitterer dagligt for blodprøvesvar, der ligger inden for normalområdet.

Blodprøvesvar uden for normalområdet overdrages til læge i teamet.

I tilfælde hvor det ikke er muligt kontaktes forvagt.

Hvis der iværksættes yderligere undersøgelser på baggrund af blodprøvesvar uden for normalområdet dokumenteres det i journalen af ordinerende læge og patienten informeres.

Alle andre svar kvitteres af lægen i opgavelisten, som er fordelt via sekretæren.

Definition af begreber

Elektroniske prøvesvar omfatter:

  • • Blodprøver

  • • Urinprøver

  • • Billeddiagnostiske undersøgelser*

  • • Mikrobiologiske undersøgelser

  • • EKG

  • • Nuklearmedicin

*Scanningssvar vil typisk læses og vurderes i PACS, men skal efterfølgende godkendes under ”svar på undersøgelser” i Clinical Suite.

Neurofysiologiske undersøgelser og prøver fra Statens Serum Institut vil indtil videre fortsat skulle vurderes og godkendes i papirformat.

Formål

At sikre rettidig vurdering og godkendelse af elektroniske prøvesvar.