Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Warming af vitrificerede embryoner/blastocyster i HSV strå (Irvine medium)

 

Formål

At sikre ensartet warming af vitrificerede embryoner/blastocyster i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Beskrivelse

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 
Apparatur, utensilier og reagenser

 

Apparatur

Utensilier

Reagenser

CO2 inkubator

Miri inkubator

Esco Workstation kold og varm

Stereomikroskop (Nikon SMZ1500)

Omvendt mikroskop (Nikon, TE2000-S)

Stopur

Thermaks Varmeskab

Pipette + spidser 1-100µL

Handlingspipette eller stripper med pipettespids af passende diameter (ca.150-170µm for dag 2/3 embryoner og ca. 170-220µm for blastocyster)

Indfryserkar med stålindsats og stativ

Pincet

Kapsel

Center well

Petriskål 6 cm

Knivex strå-klipper

Klargjorde 4-brøndsbakker

Stopur

Irvine Warming kit:

Thawing Solution (TS)

Dilution Solution (DS)

Washing Solution (WS)

BlastAssist medium

Liqud Paraffin

 

 

 

Fremgangsmåde:

 • • Ca . 30 minutter før warmingproceduren udføres, tages antal TS, DS og WS portioner ud af køleskabet, som svarer til antal strå, der skal varmes.

 • • DS og WS medierne skal have stuetemperatur (22-27 oC) ved brug. Derfor placeres de mindst 30 minuter før procedurstart i den koldeEsco workstation”.

 • • TS sættes til opvarmning i bordinkubatoren i 30 min.

 

Følgende procedure foregår i fryserummet:

 • • Placer indfryser kar med stålindsats og stativ på rullebordet og hæld flydende kvælstof i

 • • Find visiotuben i Espace 151, kontroller hurtigt at farvekode og patientID stemmer overens

 • • Overfør hurtigt visiotuben til indfryser med indsats

 • • Tag låget af visiotuben – sørg for at der er flydende kvælstof i visiotuben under hele proceduren

 • • Rul frysebadet ind til flowbænken. Cpr nummer på strå og låg kontroleres af to bioanalytiker

 

Følgende procedurer foretages ved stuetemperatur i den kolde Esco workstation:

 • • Umildbart inden waarming, afpipetteres en 50 µl dråbe DS medie i petriskålen. Dette gøres ved at blande DS-mediet godt med pipette før dråben afsættes.

 

 

Følgende procedure foregår i den varme Esco workstation 37 o C :

 • • Alle utensilier skal være klar til brug i flowbænkene.

 • • Kontroller patientID på HSV-strået. HUSK at holde strået dækket af kvælstof (brug en pincet).

 • • Thawing Solution (TS) tages ud af bordinkubatorenr og blandes grundig med pipetten og der afpipetteres 400 µl i midten af center well skålen. TS kan også hældes direkte over i center well skålen.

 • • Klip toppen af HSV-strået med Knivex strå-klipper, mens strået stadig er under flydende kvælstof.

 • • Tag inderrøret op og overfør hurtigt, men nænsomt, slæde med embryonet/blastocysten til warmingdråben og start stopur.

 • • Det er MEGET VIGTIGT, at overførelsen fra flydende nitrogen til den 37 o C varme dråbe foretages så HURTIGT , som overhovdet muligt, idetwarmings”hastigheden er yderst betydende for embryonets overlevelse.

 • • Under mikroskopet kontrolleres at embryonerne/blastocysten er kommet over i dråben.

 • • Tag center well skålen med over i den kolde Esco workstation.

 

Efterfølgende procedurer foretages ved stuetemperatur i den kolde Esco workstation:

 • • Sæt center well skålen med TS-dråben under kapsel .

 • • Embryonet/blastocysten skal være i TS-dråben i 1 minut. I den tid vil embryonet/blastocysten langsomt nedkøles fra 37 o C til stuetemperatur.

 • • Efter ét minut overføres embryonet/blastocysten til DS dråben (pipetten loades først med DS-medie). Embryonet/blastocysten skylles lidt op og ned med pipetten. Embryonet/blastocysten skal ligge i DS-dråben i 4 min (under kapsel). Der kan eventuelt afpipetteres 2 DS dråber, således at embryonet/blastocysten efter, det er blevet skyllet i DS1 overføres til DS2.

 • • I løbet af de 4 minutter afpipetteres henholdsvis en 50 µl WS1 og en 50 µl WS2 dråbe. Husk igen at blande mediet godt før afpipettering.

 • • Efter 4 min i DS-dråben overføres embryonet/blastocysten til WS1-dråben. Lad den hvile uden at skylle op og ned.

 • • Efter 4 min overføres embryonet/blastocysten til WS2-dråben, hvor embryonet/blastocysten ligeledes hviler i 4 minutter.

 • • Warming af embryon :

  • • Efter 4 minutter i WS2-dråben overføres embryonet til skyllehullet i en ækvilibreret ”fer trans bakke”.

  • • Efter et kort skyl flyttes embryonet til hul 2.

  • • Embryonet scores og det morfologiske udseende noteres på patientens warmingskema.

  • • Warming og embryon scoring lægges i formatex

  • • Emryonet dyrkes til næste dag i Miri inkubator. Næste dag scores embryonet og scoringen lægges i formatex

  • • Hvis embryonet har delt sig kan det transfereres, eller det kan dyrkes videre til blastocyst og transfereres. Det fremgår af journalen, hvad der er aftalt med pt

 • • Warming af blastocyst :

  • • Efter 4 minutter i WS2-dråben overføres blastocysten til skyllehullet i ”fer trans bakken”

  • • Efter et kort skyl flyttes blastocysten over i transhulletBakken sættes i Miri

  • •  Overlevelsen/reekspansion vurderes og følges

  • • Hvis der vurderes, at blastocysten ikke har overlevet, påbegyndes warming af en ny blastocyst, hvis patienten har flere vitrificerede blastocyster

  • • Ved vurdering af blastocystens overlevelse/reekspandering er det MEGET vigtigt, at man har orienteres sig om blastocystens scoring på vitrifikationstidspunktet, idet det giver en forventing om, hvordan den warmede reekspanderede blastocyst optimalt kan se ud. Eksempelvis kan en 3AB ikke forventes at have udseende og samme diameter som en 4AB efter warming

  • • Blastocysterne skal warmes hurtigst muligt om morgnen, således at der er tid til at varme en blastocyst mere hvis nødvendigt

  • • Hvis blastocysten har overlevet skal den transfereres

  • • Der transfereres som udgangspunkt kun én blastocyst

 

 

 

Overfør til blastocyst medie

”fer trans bakke”

eller idyrkningsskål/bakke

 

1min fra 37 o C til stuetemp.

TS 400µl

 

SS

DS (50µl; 4min)

 

WS1 WS2

50µl; 4min i WS1+WS2