Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klinik Kvinde-Barn

Personaleklage over kollega eller leder - hvordan gør man?

Beskrivelse

Når en medarbejder eller leder skriftligt klager over en anden medarbejder eller leders ageren, skal flg. ske:

 

Nærmeste leder for den som klager orienterer klageren om hvordan processen er i klinikken

 

Processen er:

 

  1. 1. Nærmeste leder for den som klager opfordrer klageren til selv at indgå en dialog med den, som der er klaget over

  2. 2. Ønsker klager ikke selv at indgå en dialog med den som er klaget over, skal nærmeste leder for den som klager tilbyde klageren et dialogmøde mellem klager og den som er klaget over med lederopbakning og referat

  3. 3. Ønsker klageren ikke at deltage, føres klagen videre til lederen for den som er klaget over med en orientering til klageren om at der vil blive gennemført en dialog samtale med den person, som der er klaget over, hvor personalekonsulent deltager, med referat og evt. beskrivelse af forløbet fra den, som er klaget over, til P-mappen

  4. 4. Klageren skal have en tilbagemelding fra dialogmødet med evt. divergerende synspunkter fra den, som er klaget over

 

 

Definition af begreber

Klage: Mundslig eller skriftlig tilkendegivelse over anden persons faglighed eller samarbejdsmæssige forhold

Målgruppe – modtagelse

Ledere og medarbejdere i Klinik Kvinde-Barn

Formål

At ensarte forholdene for ovenstående