Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ØNH-patienter der skal have fjernet en lymfeknude i et dagkirurgisk forløb.

Formål

At undgå utilsigtede hændelser i patientforløbet, sikre en god udskrivelse og det efter-ambulante forløb.

Sygepleje til patienter som får fjernet en glandel på halsen.

Præoperative forberedelser

 • • Patienten møder fastende, modtages og identificeres i Forberedelse og opvågning.

 • • Patienten skal evt. raseres i relation til operationsfeltet.

 • • Klargøres til op og gives præmedicin.

Postoperative observationer

 • • Forbindingen observeres for blødning; der må gerne være skygge gennemsivning, men der må ikke løbe friskt blod ud fra forbindingen. Forbindingen må ikke forstærkes. Siver det fra forbindingen, så kontaktes operatøren, eller vagthavende Øre-. Næse- og Halslæge.

 • • Hud/hals observeres for evt. hævelser/hæmatomer. Kontakt operatør eller vagthavende Øre-, Næse- og Halslæge ved behov.

 • • Respirationen observeres.

 • • Smertescores og vejledes i smertebehandling.

 • • Obs vandladning post op.

 • • Observer om patienten er varm, tør og har pæne farver.

 • • Må gerne mobiliseres.

 • • Patienten tilbydes mad og drikke

 

Udskrivelse

Patienterne kan som regel udskrives, når de har fået mad og drikke, smerterne ikke er over VAS 3, har haft vandladning, der er informeret om det postoperative forløb og givet tid med. Observationstiden er 2-4 timer postoperativt. Dette er observationstid i alt postoperativt.

 • • Seponering af PVK.

 • • Vanlige postoperative forholdsregler og information: Fjernelse af lymfeknude og Tak for denne gang.

 • • Ambulant tid udleveres eller patienten modtager denne i E-boks.

 • • Patient udskrives fra Opvågningen af sygeplejerske

 

Definition af begreber

Post op: Efter operationen

VAS: smertescoreskema

OP: Operation

Obs: Observation

ØNH: Øre-næse-hals

PVK: Perifer venekateter

 

Indikatorer og tærskelværdier

I ØNH-ambulatoriet er det vurderet ved forundersøgelsen, om patienten kan være i et dagkirurgisk forløb og derved udskrives ved sygeplejerske.

 

Målgruppe – modtagelse

Øre-næse-halspatienter, der skal have fjernet en lymfeknude i et dagkirurgisk forløb