Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gastroskopi med anlæggelse af oesophagusstent

 

Formål

At anbringe selvekspanderende stent i oesophagus, hvor lumen er truet af obstruktion på grund af steno-serende cancer.

 

Præoperativt

Sygeplejersken sikrer sig:

  • • At gastroskop og udstyr er til stede og brugbart

  • • At indikationen foreligger

  • • At røntgenapparatur er tilgængeligt

  • • At patienten er klar

  • • At lægen er klar.

 

Fremstilling

Se Gastroskopifremstilling.

OBS: At gastroskopet skal være tyndt, da det skal bruges i et snævert lumen.

 

Derudover

  • • Oesophagusstent i flere størrelser og længder

  • • Guidewire

  • • Røntgenmarkering til opmåling af længden på stenten (saks–afledningsklistermærker).

 

Eventuelt

ERCP kontrastkateter.

Røntgenkontrastvæske.

2 stk. 10 ml sprøjte med luerlock til røntgenkontrastvæske.

 

Procedure

Skopet klargøres. Se vejledning til Gastroskopifremstilling.

Patienten modtages. Se vejledning om Patientforløb ved endoskopi eller Modtagelse af patienter i Mave- og Tarmkirurgisk ambulatorium/skopien Hobro.

Undersøgelsen kan udføres med anæstesiassistance i AVA, hvor pt. kan sederes af sygeplejerske.

 

Lægen nedfører gastroskopet i patienten og lokaliserer stenosen.

Røntgen klargøres, således at der opnås overblik over det område, som stenosen indbefatter.

Stenosen udmåles af lægen ved hjælp af røntgen, og stenttype udvælges.

Lægen kan perkutant markere stenosens øvre grænse ved hjælp af røntgenmarkering.

Guidewiren føres igennem skopet, og efterlades i patienten, imens skopet trækkes ud af patienten.

Stenten pakkes ud og kan smøres med gel.

Stenten føres af lægen over guidewiren og ned i stenosen.

Stenosen og stent lokaliseres ved hjælp af røntgen.

Lægen kan herefter udløse stenten og trække udløseren og guidewiren op af patienten.

Stentens placering kontrolleres visuelt med gastroskop.

Efter endt behandling soigneres patienten, og punkterne sidst i vejledning om Patientforløb ved endoskopi kan følges.

Patienten kan klargøres til opvågning. Se særskilt vejledning om Klargøring af patient til Opvågningsafsnit.

 

Rengøring

Rengør røntgenapparatur og røntgenforklæder.

Endoskop.

Se særskilt vejledning om Rengøring og desinfektion af endoskoper og tilbehør.

Er beskrevet i https://hygiejne.ssi.dk/NIRendoskoper 6. udgave 2018 fra Statens Serums Institut og Infektionshygiejniske retningslinjer 8.11.