Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter som mamma-rekonstrueres med ekspander

Beskrivelse

Rekonstruktion af brystet tilbydes efter mastektomi (fjernelse af brystet) på grund af cancer eller in situ forandringer (sekundær rekonstruktion). Patienter som er arvelig disponeret for mammacancer, kan også vælge at få fjernet og rekonstrueret mammae, som vil foregå under samme operation (primær rekonstruktion).

 

Formålet med at rekonstruere et bryst med ekspander, er at skabe rum bag brystmuskulaturen samt at strække huden, så der er plads til en blivende silikoneprotese. Ca. 3 uger efter operationen, påbegyndes ekspanderingen. Ekspanderen påfyldes imellem 50-100 ml natriumklorid pr. gang og med min. 7 dage imellem. Påfyldningen foretages ambulant af en oplært sygeplejerske.

Udskiftning fra ekspander til blivende silikoneprotese, sker ved en senere operation. Patienten skal minimum gå med en fuldt opfyldt ekspander i 4-6 måneder, for at strække muskel/hud tilstrækkeligt og permanent. Der tilstræbes et rekonstrueret bryst der størrelsesmæssigt svarer til det naturlige bryst.

 

Krav for at brystrekonstruktion kan tilbydes

Patienten skal være normalvægtig, da risikoen for komplikationer i form af infektion og sårheling er stærkt forøget, idet fedtvæv har en dårlig blodforsyning.

Rygestop minimum 6 uger præoperativt, samt 6 uger postoperativt. Rygning får blodkarrene til at kontrahere, så blodtilførslen til brystet mindskes.

Såfremt der er tale om primær rekonstruktion, vil patienten først være udredt af en mammakirurg og/eller genetiker.

Klargøringsdagen

Journaloptagelse og samtale med plastikkirurgisk læge.

Ved primær rekonstruktion, koordineres med mammakirurg.

Sygeplejersken dokumenterer indlæggelsessamtale i Clinical Suite under ”modtagelse af patient”.

Forløbet inklusiv opfyldning + udskiftning gentages.

Samtykke dokumenteres.

Der sceenes(tryksårscreening, ernæringsscreening, KRAM, MRSA).

BT, højde/vægt noteres på narkose skema og i Clinical Suite.

Det er vigtigt at forberede patienten på, at hun vil opleve ubehag, lignende en trykkende fornemmelse for brystet postoperativt. Ubehaget skyldes ekspanderen som de første par dage fylder indad indtil hud og brystmuskel har udvidet sig. Denne fornemmelse kan være angstprovokerende, hvis patienten ikke er oplyst omkring årsagen.

Der tages mål til 1 stk. BH samt mammastrop efter lægens ordination. Ikke alle patienter skal anvende BH eller mammastrop. Mål noteres i Clinical Suite.

Informeres om anlæggelse af dræn.

Indlæggelsens forventede varighed, typisk 1-4 dage postoperativt.

Samtale med anæstesilæge.

Der skal sendes henvisning til fysioterapeut, som postoperativt vil instruere patienten i brug af armen, samt tilbyde en opfølgende kontrol efter operationen.

Sygeplejersken bestiller og sørger for at patient får taget de ordinerede blodprøver og evt. andre undersøgelser.

 

Præoperativt

På operationsdagen modtager og klargør plastikkirurgisk sygeplejerske patienten på sengeafdelingen.

Patienten identificeres og der gives armbånd på

Det sikres at patienten er fastende, har været i bad og er raseret ved OP-feltet

Præmedicin udleveres

Sygeplejersken pakker BH.

Lægen tegner på patienten på OP.

 

Under operationen

Operationen udføres i fuld anæstesi

Der ilægges eventuelt vakuumdræn via en separat stikkanal. Der påsættes steristrips på cikatricen samt absorberende forbinding.

Patienten skal evt. have mammastrop på for at hindre ekspanderen flytter sig opad samt 1 stk. BH, som er medgivet fra sengeafdeling.

Ved primær rekonstruktion indleder mammakirurgen med mastektomi, hvorefter plastikkirurgen overtager med henblik på selve rekonstruktionen.

 

Postoperative observationer

Patienten smerte-scores ved ankomst til afdeling og derefter før og efter givet smertestillende

Der vil typisk være behov for morfika efter denne operation.

Ubehag kan afhjælpes med pude under arm for at aflaste brystmuskulatur.

Der TOKS´ ved ankomst til afdelingen.

På afdelingen vurderes kapillærrespons ved at trykke let på vævet, og observere den efterfølgende kapillærfyldning. Farven skal være vedvarende lyserød.

Brystet observeres for dannelse af hæmatom.

Forbindingen kontrolleres for gennemsivning, ved gennemsivning skiftes forbinding.

Dræn observeres for funktion, mængde og farve af væske, dette skal bibeholdes til der produceres mindre end 30 ml/døgn.

Patienten skal have 2-3 liter O2 på nasalkateter det første døgn efter operationen

Patienten må mobiliseres efter evne.

Postoperative informationer:

Brusebad:

Der må løbe vand ned over cikatricen 48 timer efter operationen

Patienten må tage brusebad, men frarådes karbad og svømmehal indtil cikatricer er total ophelet.(3 uger)

Micropore:

Der anbefales, at patienten benytter Micropore over cikatricen 3 mdr. postoperativt, for at opnå kosmetiske pæne ar. (Patienten skal selv købe dette på apoteket)

Solbadning:

Cikatricerne skal undgå sol et år efter operation, kan dækkes af microporeplaster.

Aktivitet:

Der må påregnes 2 – 4 ugers sygemelding, alt efter arbejdets art.

Løft over 5 kg skal undgås.

Desuden bør patienten ikke deltage i belastende sports aktiviteter 3 – 4 ugers efter operationen. Det frarådes at patienten ligger på maven.

Infektion:

Patienten skal informeres om at observere huden/cikatricen for infektion

Ved rødme, varme, hævelse feber eller smerter, skal patienten kontakte afdelingen direkte.

Det er meget vigtigt at opstarte antibiotisk behandling hurtigt, for at undgå infektion inde ved protesen. I værste fald må protesen fjernes igen.

Brug af BH og mammastrop

BH skal anvendes døgnet rundt de første 4 uger og derefter yderligere 2 måneder i dagtid. Dette gælder også mammastrop, hvis det er ordineret.

 

 

Påfyldning af ekspander

Information omkring proceduren for påfyldning gentages for patient inden udskrivelse. Patienten har fra OP fået udleveret en magnet til lokalisering af ventil, patienten skal informeres om at medbringe den ved hver påfyldning.

 

Udskrivelse

Patienten kan udskrives, når almen tilstand tillader det. Drænet seponeres når produktion er mindre end 30-50 ml. Hvis patienten udskrives med dræn, instrueres patienten i at tømme drænet, og patienten må kontakte afdeling hver morgen og oplyse farve og mængde. Der udleveres pjece herom.

Ambulant tid:

Der udleveres tid i vores ambulatorie til sutursep, samt infektionskontrol, 14 dage efter operation.

Påfyldning kan opstartes efter 2-3 uger, hvis cic. er fuldt ophelet. Der udleveres tider til dette ved 14 dages kontrol.

 

Formål

At sikre høj faglig kvalitet i behandlingen af patienten.