Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skærmet afsnit, Neuroenhed Nord Brønderslev

Beskrivelse

Der er tale om en særlig enhed under Neuroenhed Nord, Brønderslev.

De patienter, der hører til denne gruppe vurderes både ud fra diagnose samt funktionsniveau.

 • • Diagnoser:

  • • Tumorer.

  • • Traumer – herunder vil også kunne forekomme alkoholdemens. Ved traumepatienter kan man ud fra PTA-fasens længde sige noget om skadens omfang.

  • • Encefalit – herpes, autoimmune m.m.

  • • Hjertestopoverlever.

 

 • • Funktionsniveau/symptombilledet er patienter med betydelige kognitive følger, især:

  • • Eksekutive problematikker, adfærdsmæssige.

  • • Hukommelsessvækkede, amnestiske syndromer.

  • • Konfuse patienter.

  • • Indsigtsproblematikker.

  • • Opmærksomhedsproblematikker/let afledelighed. Betydelig nedsat kapacitet, der gør at patienter bliver ”overloaded” og derfor reagerer voldsomt på overstimulationen fra omgivelserne.

 

 • • Når der er behov for særlig tilgang sikres:

  • • Struktureret dagligdag.

  • • Kontinuitet.

  • • Low arrousal omkring patienten.

  • • Personalet skal være omstillingsparate og klar til at skifte strategi efter patientens tilstand.

  • • Personalet skal aflæse non verbale signaler hos udadreagerende patienter.

  • • Personalet skal være styrende i forhold til patienternes aktiviteter.

  • • Personalet har en dirigerende tilgang uden at give patienten for mange valgmuligheder, f.eks. ”Nu skal du ud og gå en tur”, fremfor ”Vil du med ud og gå en tur?”

  • • Adfærdsregulerende tilgang ved behov.

 

Disse elementer kræver, at personalet er fleksibelt på tværs af faggrupperne. Det kræver, at det tværfaglige personale er til stede i afsnittet kontinuerligt. Personalet skal kunne være direkte og tydelige i deres kommunikation.

 

Når der vurderes behov herfor, enten af fagpersoner eller den ansvarshavende, skal det sikres, at der er personale til stede i skærmet afsnit med henblik på at kunne bremse uro og stoppe dørsøgende patienter inden situationerne tilspidses. Mange konfrontationer kan undgås ved at aflede i tide.

 

Særlige rammer:

 • • Alle patienter har enestuer.

 • • Der er behov for ro i afsnittet, og der tilstræbes mindst mulige forstyrrelser i afsnittet, herunder hører, at man ikke viser patienter, elever og studerende fra andre grupper rundt i skærmet afsnit.

 • • Døren med kodelås benyttes kun, når det er højst nødvendigt. Den skal betragtes som en flugtdør i tilfælde af brand eller lignende. Den bruges ikke som ind- og udgang for personalet.

 • • Der skal ikke være patienter fra andre grupper i skærmet afsnit.

 • • I alle weekender vil der blive spist i gruppe 1. Hvis der er patienter i skærmet afsnit, der ikke kan dette, skal personalet hente mad på bakker.

 • • Alle patienter har navneskilt på døren med fornavn.

 

 

I forhold til intern overflytning fra skærmet afsnit:

 • • Så vidt muligt bør det undgås.

 • • Ledelsen er ansvarlig.

 • • Det er et fast punkt til drøftelse på den ugentligt tværfaglige konference. Der skal vælges minimum 2 patienter, og disse markeres med stjerne på cybertavlen.

 • • Aften- og nattevagters vurdering/anbefaling indgår også i beslutningen. Dette foregår ved at skrive i kalenderen hver søndag.

 • • Ved indlæggelse, hvor patienten får en plads i skærmet afsnit pga. pladsmangel i resten af huset, skal der sættes stjerne på cybertavlen fra indlæggelsesdatoen, og der informeres om, at der kan være tale om en midlertidig plads, hvis der bliver behov for en skærmet indlæggelse til anden patient.