Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Highflow-behandling med Airvo 2

Formål

 • • At kunne give patienter komfortabel og optimalt fugtet nasal iltterapi med mulighed for et højere flow med let CPAP.

 • • At patienten får tilført en blanding af atmosfærisk luft og ilt i tilstrækkelig grad til, at det kan opretholde en normal syre-base balance og en normal saO2 på over 92 %.

Definition af begreber

Iltbehandling:

tilførsel af O2

High flow iltbehandling:

Der er kun tale om highflow, når flowet er mellem 30-60 l/min. Til dette anvendes Optiflow™-næsekateter.

Highflow er en behandling, hvor det tilstræbes, at patienten hele tiden får en vedvarende tilførsel af opvarmet luft på 37 grader og en fugtighed på 44mg/l luft med variabel kontinuerlig flow i luftvejene under såvel in- som eksspiration. Derved øges trykket i bronkiegrenene og alveolerne holdes åbne. Ved normal respiration opvarmes og fugtes luften i luftvejene til en temperatur på 37 grader og en fugtighed på 44 mg/l luft. Ved denne temperatur og fugtighed vil det mucociliære system fungere optimalt. Det er det system, der ved hjælp af fimrehår i luftvejene, transporterer slim og partikler som fx virus og bakterier op og væk fra luftvejene. Highflow er en behandlingsform, som ligger i kategorien mellem varmtvandsfugtet iltbehandling og NIV-behandling, idet det høje flow giver en kontinuerlig trykøgning i hele respirationsfasen og derved er med til at holde alveolerne åbne. Bemærk dog, at highflow ikke kan erstatte CPAP- eller NIV-behandling.

Aktiv fugtning:

Den blandede luft føres gennem 37° C varmt kammer med sterilt vand for at opnå fuld mætning og bliver herefter yderligere opvarmet gennem slangesystemet til 40° C for at undgå kondensering, da temperaturen atter falder gennem Optiflowkateteret. Patienten modtager 37° C varmt fuldmættet iltet luft i næsen. Ved store gener af den varme luft kan reduceres til 34° C, det er dog ikke den samme behandlingseffekt med denne temperatur.

CPAP:

kontinuerligt positivt luftvejstryk.

PEEP:

Positivt slutekspiratorisk tryk i lungerne. Anvendes til at forbedre hypoksæmi.

Beskrivelse

Anvendes til følgende patientgrupper

 • • Den akut respirationsbesværede og intubationstruede patient, med behov for fugtet iltterapi med højt flow og let CPAP effekt, hvor PaO2 er for lav på trods af FiO2 på 100 % og flow på 15 l/min.

 • • Især patienter med KOL har god effekt af High Flow.

 • • Der kan anvendes highflow til patienter med trakeotomi, der er afcuffet eller på glat kanyle. Hertil anvendes en speciel konnector til trakeostomi med blå ”kop”.

 • • Patienter med maskeintolerans.

Highflow skal lægeordineres.

Fremgangsmåde

 • • Et Optiflow nasalkateter. Snoren kan strammes lidt til, så den bærer slangesystemet, hvor det er samlet med Optiflowkateteret, således det ikke tynger patientens næse. Tjek, at der ikke er sekret i næseborene, da det vil kunne lukke kateterets spidser. Sørg for at placere de nasale spidser mindst 2 mm fra septum for at undgå tryknekrose.

 • • En F&P Airvo 2 maskine og dertilhørende slangesæt – tilsluttes strøm.

Maskinens slangesæt tilkobles en pose med sterilt vand. Sæt slangen fra vandkammeret deri. Posen hænges ca. 50 cm over vandkammeret. Vandkammeret fylder sig automatisk med vand. Slangesættet er holdbart 14 dage efter anbrud.

 • • Ilt- aggregat indstilles på den ønskede iltprocent, der aflæses på maskinen.
  Flowet indstilles efter ordination på maskinen. Ved ændring i flow trykkes på begge pile for at låse skærmbilledet op. Herefter trykkes på enkelt pil for øge/reducere flowet. Til slut trykkes på den trekantende menu tast for at låse billedet igen. Indstillingerne resættes ikke når apparaturet slukkes.

 • • Patientens tilstand følges klinisk med monitorering af respirationsfrekvens, saturation, udtrætning og hjertefrekvens, samt med arterielle blodgasværdier

 • • Det dokumenteres i læge- og sygeplejejournal, at patienten får highflowbehandling.

 • • Indstillingerne dokumenteres løbende på observationsskemaet.

Ansvar

 • • Det er lægens ansvar at ordinere highflowbehandling.

 • • Patientens kliniske tilstand vurderes tæt ved opstart ud fra klinik, SaO2 og A-punktur. Opnås de ønskede værdier ikke, øges flowet op til max. 60 l/min og op til en FiO2 på 100%. Ved manglende effekt overvej NIV-behandling eller intubation (kontakt vagthavende læge).

 • • FiO2 reduceres før flow, med mindre andet er ordineret. Når FiO2 er reduceret til 60 % påbegyndes reduktion af flow med 10l/min ad gangen.

 • • Lægen og sygeplejersken har fælles ansvar for indstillingerne af ilt og flow.

Referencer

Fischer og Paykel HEALTHCARE / Ninette Janus Jensen

Fisher & Paykel healthcare; www.fphcare.com

Pjecen ”At drage omsorg for liv” PM1850034248

Pjecen ”Genoprettelse af den naturlige balance”, REF 185045846 Rev A 20120-03, dansk

Pjecen ”Højt nasalflow”, REF 185046002 Rev A 2014-03, dansk

Pjecen ”Inspired Care - For Your patients intensive care”, REF 185043840 Rev B 2014-09, engelsk

www.fphcare.com product catalogue

Region Midtjylland PRI dokument anæstesiologisk afdeling nr. 7.6.16 Optiflow