Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG knæ postoperativt (Oxford)

 

Forberedelse

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Billeder tages i gennemlysning.

Standardoptagelser

 

AP- og lat.billede (liggende).

 

Hvis patienten ikke kan gå over på røntgenlejet, tages billeder i sengen med løse detektorplader og lat.billede med vandret stråle.

 

Positionering

 

 

 

 

AP: Liggende lige på ryggen med knæet strakt. OBS. Hvis patienten ikke kan ligge med strakt ben, placeres en lille skumpude under knæet.

Roter patientens ben, så tibiaplateauet midtstilles. Dette betyder at patella ikke nødvendigvis er midtstillet, men let udadroteret ca. 15 grader. Støt benet med sandposer.

 

Lat.: Sideleje med det aktuelle knæs laterale side mod detektorpladen, og flekteret 30 grader. Modsatte ben placeres enten foran eller bagved patienten på pude/skumgummipude.

Der lægges en sandpose af passende størrelse under hælen, så femurkondylerne ligger lige over hinanden.

 

Lat. med vandret strålegang: Patienten lejres som til AP-billede. Roter benet, så kondylerne ligger lige over hinanden. Detektorpladen placeres på indersiden af knæet. Støt med sandposer.

 

Centrering

 

 

 

 

AP: Ca. én cm under patellas nederste kant.

 

Lat.: Midt i ledspalten. Røret kippes evt. 5 grader caudo-cranielt.

 

Lat. med vandret strålegang: Midt i ledspalten og midt i knæet. Afstand én meter.

 

Billedkriterier:

 

AP: Fri ledspalte. På AP-billedet er det vigtigt, at den nederste komponent fremstilles helt lige, det vil sige stråleretningen er vinkelret på komponentens øverste kant. Man vil kunne se en markør mellem komponenterne. Patella eventuelt svagt udadroteret.

 

I nogle tilfælde kan det være svært/umuligt at fremstille både tibia og femur komponent lige. Det kan i disse situationer være nødvendigt at tage to billeder.

Lat.: Hele komponenten skal medfotograferes. Det er ikke muligt at fremstille fri ledspalte mellem femur og tibia. Femoropatellarleddet skal så vidt muligt være frit. På lat. billedet er det vigtigt, at den øverste komponent fremstilles lige og kondylerne ligger lige over hinanden.

 

OBS. Komponenterne skal ikke nødvendigvis fremstilles helt lige, da stillingen først vurderes til 2 måneders kontrol.

Det skal være muligt at se eventuel fraktur.

 

Husk højre/venstre markering

 

 

 

AP-billede.

Lat. billede

 

 

 

 

Billede 4

Billede 5