Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG 1. finger fra håndkir. - kontrol efter operation

 

Forberedelse

 

Se om der er gamle relevante billeder.

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Standardoptagelser

 

AP eller PA og lat. billede

Positionering

 

 

 

 

AP-billede: Patienten sidder med aktuelle side ind mod dektorpladen. Hånden roteres, så dorsalsiden af fingeren vender mod dektorpladen. Strakt finger.

Hvis patienten ikke kan medvirke til AP-billede tages et PA-billede.

 

PA-billede: Patienten sidder med hånden som til laterale håndled, med strakte fingre. 1. finger skal være plan med detektorpladen.

 

Lat.billede: Løft ulnarsiden af hånden, så 1. finger ligger på siden.

 

Centrering

 

AP-billede: Centrer på rodleddet. Kip røret 15 grader caudo-cranielt.

 

PA-billede: Centrer på rodleddet. Kip røret 15 cranio-caudalt.

 

Lat.billede: Minus kip.

 

Billedkriterier

AP/PA-billede: Fingerspidsen til og med håndleddet skal medfotograferes. Der skal være fokus på et friprojiceret rodled.

 

Lat.billede: Fingerspidsen til og med håndled skal medfotograferes. Rodleddet skal så vidt muligt friprojiceret.

 

Husk højre/venstre markering og fingeren markeres med nummer.

 

 

 

AP

Lat. billede

 

 

Billede 1

Billede 3

 

 

 

Specialprojektioner efter ordination

 

Radiocarpal view (håndled)

 

 

Kip 12 grader caudo-cranielt som ved kippet scaphoideum

 

Centrér i håndled, fingrene drejet maximalt ulnart

 

Hvis der spørges til os scaphoideum kippes 20 grader, som vi plejer

 

C:\Users\ji2n\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\IXR3IE5F\IMG_1221.JPG

 

Håndled lat. med funktion

 

Som til lat. håndled med knyttet hånd

 

Carpal boss view

 

(Obs. eksostose/CMC bossing)

 

Lateral billede med ulnar divition ca. 30 grader

 

Fokus på eksostose på 2. finger – håndled medfotograferes

 

 

Billede 9

Maximal fleksion dorsalt

 

 

Minus kip

Skrå hånd/håndled

 

Hele hånden/håndled medfotograferes.

Positioneres som til Nørregaards projektion, blot hånden er lidt mere skrå. 1. finger vil ikke være fri af metacarperne. Der er fokus på os pisiforme

 

https://www.sundhed.dk/content/cms/44/19844_19716_fraktur-skafoidben1942x1190.jpg

 

Billede 5

 

Håndled AP billede

Billede 6

Carpal tunnel

Kip 25-30 grader

 

Billede 7

 

Billede 8