Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapeutisk intervention til patienter med total hoftealloplastik

Informationsmøde

Patienter informeres og/eller instrueres på et informationsmøde inden operationen om følgende:

 • • Det aktive patientforløb

 • • Anbefalinger

 • • Træning før, under og efter indlæggelsen herunder øvelser, gang med relevant gangredskab, motionscykel og trappegang

 • • Smertebehandling

 • • Egen indsats

 • • Eventuelle spørgsmål

 

Under indlæggelsen

Fysioterapeuten orienterer sig i EPJ og hos tværfaglige samarbejdspartnere om relevante oplysninger.

 

Genoptræningen med fysioterapeuten starter på dag 1. Patienterne træner 1-2 x dagligt enten individuelt eller på mindre hold.

 

Fysioterapeutisk intervention indeholder følgende:

 • • Opfølgning på anbefalingerne og patienternes forståelse heraf

 • • Instrueres/vejledes i liggende og stående øvelser, ifølge udleverede program

 • • Instrueres/vejledes i at ligge på siden og maven

 • • Patientens vejledes i hensigtsmæssig forflytningsteknik

 • • Gangtræning med relevant ganghjælpemiddel

 • • Instrueres/vejledes i brugen af motionscykel

 • • Instrueres/vejledes i trappegang

 • • Vurdering af evt. behov for hjælpemidler

 • • I samarbejde mellem patienten, plejepersonalet og terapeuterne konfereres tidspunktet for udskrivelse jævnligt

 • • Information om det videre træningsforløb. Patienterne opfordres til at kontakte Fysio- og Ergoterapien ved eventuelle spørgsmål

 • • Evt. udarbejdelse af GOP

 

6 ugers kontrol

Patienterne undersøges individuelt af en fysioterapeut og nedenstående undersøges:

 • • Bevægelighed

 • • Styrke / stabilitet

 • • Benlængde

 • • Cikatrice

 • • Ganganalyse

 • • Evt. instruktion i relevante øvelser

 • • Ved komplikationer kontaktes relevant samarbejdspartner

 • • Evt. udarbejdelse af GOP

 

Se pjece: Efter din hofteoperation.

 

Dokumentation

Dokumentation for interventionen udføres dagligt i EPJ under den kliniske oversigt for Fysio- og Ergoterapi og i form af SKS registrering.

 

 

Definition af begreber

THA - Total hoftealloplastik

 • • Caput femoris og acetabulum erstattes af henholdsvis kunstigt ledhoved og kunstig ledskål.

 

Det aktive patientforløb

 • • Information til og inddragelse af patienten med henblik på hurtigst mulig selvhjulpenhed og færrest mulige indlæggelsesdage.

 

Anbefalinger

 • • At patienten ikke indadroterer benet i 6 uger

 • • At patienten ikke adducerer benet over kroppens midtlinje i 6 uger

 • • At patienten benytter ”frøstilling”, når patienten flekterer i hoften. At patienten fortsætter med ”frøstilling” ved foroverbøjet arbejde efter 6 uger.

 

”Frøstilling”

 • • Patientens hofter er udadroteret og der udelukkende arbejdes på indersiden af benene, når patienten flekterer i hoften, f.eks. for at kunne nå fødderne eller gulvet.

 

GOP - Genoptræningsplan

 • • Individuel genoptræningsplan til patienter, der har et begrundet behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehus.

 

EPJ

Elektronisk patientjournal

 

Formål

Beskrive den fysioterapeutiske intervention i forbindelse med træning af patienter opereret med total hoftealloplastik på Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn med henblik på:

 • • At fysioterapeuterne kender til indhold i rammer og fremgangsmåden for genoptræningen af patienter opereret med total hoftealloplastik

 • • At fremme kvaliteten og ensartetheden i genoptræningsforløbet

 • • At sikre patienten er instrueret og vejledt i genoptræningsforløbet

 • • At sikre at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet, og opnår højest mulig funktionsevne i forhold til at mestre sædvanlige aktiviteter og deltagelse i hverdagen.

 

Referencer

 1. 1. Total hoftealloplastik, Referenceprogram. Dansk Ortopædisk Selskab & Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. November 2006

 2. 2. Det aktive patientforløb for knæ- og hoftealloplastik patienter. Ortopædkirurgi Nordjylland