Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG knæ standard/artrose – patienter over 18 år

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder.

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Der skal på både stående begge knæ og lat knæ påsættes en 25 mm kalibreringskugle.

Hvis begge knæ skal undersøges vil det være nok at placere én kugle på PA-billedet. Kun hvis det ene ben er markant større eller mindre, eller der er markant stor forskel på benlængden, vil det være nødvendigt at placere en kugle ud for hvert ben.

 

Standardoptagelser

Patienter over 18 år:

 

Stående PA begge knæ og

Lat. billede af aktuelle knæ (kan tages liggende eller stående)

 

Positionering

 

 

 

 

 

 

Stående PA begge knæ: Stående med let adskilte ben og med lige meget vægt på begge ben. Knæene let flekterede. 2. tå peger lige frem, så patella ligger midt i femur.

Stativ med 25 mm kalibreringskugle placeres ud for leddet og midt i knæet (knoglen) på det aktuelle knæ.

 

Liggende lat: Liggende på aktuelle side med knæet flekteret 30 grader. Modsatte ben placeres enten foran eller bagved patienten på pude/skumgummipude.

Der lægges en sandpose af passende størrelse under hælen, så femurkondylerne ligger lige over hinanden.

25 mm kalibreringskugle påsættes ud for midten af ligamentum patellae ca. 2 cm under patellas nedre kant og i niveau med midten af knæet.

 

Stående lat: Stående med det aktuelle knæs laterale side mod detektorpladen. OBS knæet skal være flekteret 30 grader.

Kalibreringskugle som ved liggende billede.

 

Centrering

PA: Midt i leddet.

 

Lat: I ledspalten. Røret kippes evt. 5 grader caudo-cranielt.

 

Billedkriterier

PA: Leddet skal være frit på det aktuelle knæ. Hvis leddet ikke er frit, tages et supplerende stående billede alene af det aktuelle knæ, hvor patienten enten flekterer eller strækker knæet yderligere.

Kalibreringskugle skal være medfotograferet i hele dens størrelse.

 

Lat: Fri ledspalte, også i femoro-patellarleddet. Kondylerne skal ligge over hinanden.

Kalibreringskugle skal være medfotograferet i hele dens størrelse.

 

Husk højre/venstre markering.

 

OBS Det skal noteres på billede, at der er påsat 25 mm kalibreringskugle.

 

 

 

PA stående

Billede 2

 

Lat

Billede 4