Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tandskader i permanente tandsæt

Beskrivelse

Kronefraktur

 • • Røntgen enoralt evt. i flere projektioner. Røntgen af bløddele ved mistanke om tandfragmenter eller fremmedlegemer

 • • Klinisk foto

Fremgangsmåde

 • • Tandskadekassette

 • • Ved ukompliceret kronefraktur ingen behandling. Skarpe kanter eller følsomme brudflader kan evt. overdækkes med plast eller glasionomer (Ketac®)

 • • Ved kompliceret kronefraktur kan der evt. foretages afdækning med calciumhydroxid (Dycal®) og plast eller glasionomer.

 • • Der udleveres skriftlig information vedrørende tandskader og relevante papirer udfyldes. Patienten informeres om at søge egen tandlæge førstkommende hverdag.

 

Krone-rodfraktur

 • • Røntgen enoralt i tre projektioner (mesio- og disto-eccentrisk samt ortoradialt). Røntgen af bløddele ved mistanke om tandfragmenter eller fremmedlegemer

 • • Klinisk foto

Fremgangsmåde

 • • Evt. lokalbedøvelse

 • • Temporær stabilisering af fragmenter med plast eller Protemp® efter forudgående syreætsning af emalje

 • • Der udleveres skriftlig information vedrørende tandskader og relevante papirer udfyldes. Patienten informeres om at søge egen tandlæge førstkommende hverdag

 

Rodfraktur

 • • Røntgen enoralt i tre projektioner (mesio- og disto-eccentrisk samt ortoradialt). Røntgen af bløddele ved mistanke om tandfragmenter eller fremmedlegemer

 • • Klinisk foto

 

Fremgangsmåde

 • • Evt. lokalbedøvelse

 • • Hvis det koronale fragment er er eksartikuleret foretages behandling jf. eksartikulation, se senere

 • • Temporær stabilisering af fragmenter med plast eller Protemp® efter forudgående syreætsning af emalje

 • • Der udleveres skriftlig information vedrørende tandskader og relevante papirer udfyldes. Patienten informeres om at søge egen tandlæge førstkommende hverdag

 

Luksation

 • • Røntgen enoralt før og efter reponering. Røntgen af bløddele ved mistanke om tandfragmenter eller fremmedlegemer

 • • Klinisk foto

 

Fremgangsmåde

 • • Lokalbedøvelse

 • • Skyl eksponeret rodoverflade med saltvand

 • • Reponer og fikser med Protemp® eller en ståltrådsskinne fastholdt til tænderne med plast efter syreætsning af emalje

 • • Der udleveres skriftlig information vedrørende tandskader og relevante papirer udfyldes. Patienten informeres om at søge egen tandlæge førstkommende hverdag

 

Eksartikulation

 • • Tidligst mulig reponering aht. prognosen

 

Fremgangsmåde

 • • Lokalbedøvelse

 • • Rodoverfladen skylles forsigtigt med saltvand

 • • Reponeres til korrekt position og fikseres med Protemp® eller en ståltrådsskinne fastholdt til tænderne med plast efter syreætsning af emalje

 • • Røntgenkontrol af reponering og evt. bløddele ved mistanke om fremmedlegeme eller tandfragmenter

 • • Der udleveres skriftlig information vedrørende tandskader og relevante papirer udfyldes. Patienten informeres om at søge egen tandlæge førstkommende hverdag

 • • Der gives profylaktisk antibiotika og tetanus-status kontrolleres

 

Intrusion

 • • Afhængig af roddannelsen og størrelsen af intrusionen vælges enten kirurgisk eller ortodontisk ekstrusion. Se guidelines på www.dentaltraumaguide.org

 • • Røntgenkontrol af reponering og evt. bløddele ved mistanke om fremmedlegeme eller tandfragmenter

 • • Der udleveres skriftlig information vedrørende tandskader og relevante papirer udfyldes. Patienten informeres om at søge egen tandlæge førstkommende hverdag

 

Processus alveolaris-fraktur

 • • Røntgen enoralt før og efter reponering. Røntgen af bløddele ved mistanke om tandfragmenter eller fremmedlegemer

Fremgangsmåde

 • • Lokalbedøvelse

 • • Reponering af fragment og fiksering med Protemp® eller en ståltrådsskinne fastholdt til tænderne med plast efter syreætsning af emalje

 • • Der udleveres skriftlig information vedrørende tandskader og relevante papirer udfyldes. Patienten informeres om at søge egen tandlæge førstkommende hverdag

 

Der findes en informationspjece som kan udleveres til patienter med tandskader Tandskader efter ulykke

Indikatorer og tærskelværdier

Akut behandling af tandskader tilstræber at afhjælpe akutte symptomer samt sikre bedst mulige langtidsprognose

Målgruppe – modtagelse

Patienter henvist til Kæbekirurgisk Afdeling med akutte tandskader

Formål

Ensartet diagnostik og behandling af patienter med akutte tandskader

 

Referencer

www.dentaltraumaguide.org