Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blodfortyndende behandling ved ledpunktur

 

Til læger og sygeplejersker ved modtagelse af ønske fra patienter eller praktiserende læger/læger fra anden afdeling om ledpunktur.

 

Ved behov for terapeutisk og diagnostisk ledpunktur, skal det afklares, om patienten får blodfortyndende behandling.

 

Sygeplejerske i ambulatoriet skal gennemgå følgende med patienten (det samme gælder for vagthavende læge ved henvendelse fra praktiserende læge eller læge fra anden afdeling):

 

  1. 1. Får patienten blodfortyndende behandling?

  2. 2. Hvis ja hvilke middel? Marevan, Pradaxa, Xaralto etc.

Hvis ASA (Hjertemagnyl), ADP-RH (Clopidogrel, Plavix, Brilique) eller Dipyridamol (Assantin og Persantin) kan patienten uden videre tiltag få ledpunktur.

  1. 3. Hvornår er patienten opstartet i behandling?

  2. 4. For hvilken diagnose får patienten blodfortyndende behandling? (Kunstig hjerteklap, tidligere blodprop i hjernen, lungeemboli, DVT…)

  3. 5. Hvilke led skal punkteres?

  4. 6. Som udgangspunkt foretages der ikke terapeutisk punktur af hofteled hos patienter i blodfortyndende behandling. Ved nødvendig diagnostisk hofteledspunktur følges tabel.

  5. 7. Ved Marevan-behandling skal der foreligge INR dagen forinden ledpunktur.

 

 

 

Ovenstående punkter drøftes med den læge, der skal foretage punktur.

 

Forinden planlægning af punkturtidspunkt skal der tages stilling til patientens tromboserisiko og blødningsrisiko.

 

Tabel

 

 

Blødningsrisiko lav

Blødningsrisiko høj

Tromboserisiko lav

Hold evt. pause med antitrombotisk behandling

Hold pause med antitrombotisk behandling

Tromboserisiko høj

Fortsæt med antitrombotisk behandling

Hold kort pause med antitrombotisk behandling evt. bridging med Heparin

 

 


 

Ledpunktur og ledinjektion anses for at have lav risiko for blødning ligestillet med mindre kirurgiske indgreb og nedenstående anbefaling kan følges.

 

 

AK-behandling med Marevan:

Målværdi forud for indgreb INR: 2,5.

Acceptinterval INR 2,0-3,0

Således pausering 0-1 døgn før indgrebet afhængig af INR. Marevan-behandling genoptages sædvanligvis om aftenen efter indgrebet.

 

I tilfælde af patienter i Marevan-behandling vurderes i højere blødningsrisiko, skal man vurdere patientens individuelle tromboserisiko. Ved høj tromboserisiko vil der være behov for Heparin-bridging (For tromboserisiko se Dansk Cardiologisk selskabs vejledning for antitrombotisk behandling).

 

 

For de nyere blodfortyndende behandlinger savnes erfaring, og der anbefales kortvarigt pause trods lav blødningsrisiko, medmindre patienten har høj tromboserisiko, hvor man må genoverveje indikation for ledpunktur/injektion.

 

Dabigatran (Pradaxa) doseres 150 mg x 2 dagligt.

Dabigatran skal pauseres 1½ døgn før indgrebet. Ved nedsat nyrefunktion med kreatinin-clearance < 50 ml/min holdes pause 2 døgn forud for indgrebet. Behandling skal genoptages samme aften med 150 mg x 1 dagligt og dosisøgning til 150 mg x 2 efter 2 dage.

 

 

Rivaroxaban (Xaralto) doseres 20 mg x 1 dagligt

Rivaroxaban skal pauseres 1 døgn før indgrebet. Ved nedsat nyrefunktion med kreatinin-clearance < 50 ml/min holdes pause 1½ døgn forud for indgrebet. Behandling skal genoptages samme aften med 10 mg x 1 dagligt og dosisøgning til 20 mg x 1 efter 2 dage.

 

 

Apixaban (Eliquis) doseres 5 mg x 2 dagligt

Apixaban skal pauseres 1 døgn før indgrebet. Behandling skal genoptages samme aften med 2,5 mg, herefter med 2,5 mg x 2 dagligt i 2 dage og siden igen fuld terapeutisk dosis.