Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hudstansebiopsi

Indikationer

 • • Ønske om diagnostik ved mistanke om inflammatoriske hudforandringer hos patienter tilknyttet Reumatologisk Afdeling.

Udføres

 • • Subakut og elektivt i reumatologisk ambulatorium/sengeafsnit Ålborg Sygehus Nord.

 • • Undersøgelsen meldes til Patologisk Institut så hurtigt som muligt inden forsendelse med portør.

 • • Biopsien er om muligt i forvejen aftalt med sygeplejerske mhp. assistance og forsendelse.

Forberedelse

 • • Patienten udspørges om allergi herunder over for lidokain og adrenalin.

 • • Patienter i AK behandling – INR kontrolleres for at sikre at patienten ikke er overdoseret og proceduren planlægges. Hudbiopsi kan foretages ved INR 2-3.

 

Biopsi til almindelig histologi sendes i formalin – OBS formalin skal håndteres under udsugning. I tilfælde af at der ikke er mulighed for håndtering af formalin kan biopsien sendes som såkaldt ”tør” biopsi – må ikke fikseres, skal sendes indsvøbt i gaze gennemvædet med saltvand – Patologisk Afdeling vil sørge for fiksering i formalin.

Biopsi til immunfluorecens sendes som ”tør” biopsi.

Procedurebakken skal indeholde

 • • Sterile handsker

 • • Hospitalssprit eller klorhexidin (jodsprit bruges ikke)

 • • Sterile sprøjter og kanyler.

 • • Lidokain med adrenalin

 • • Hudstansekniv,

 • • Gazekompres

 • • Steri-Strip suturtape,

 • • Sutursæt

 • • Plaster mepore

 • • Formalinrør,

 • • Plastikbeholder til ”tør”-biopsien

 • • Gazestykke, sterilt

 • • Sterilt saltvand

 • • Patologiseddel

 • • Kopi af instruksen

Procedure

 • • Patienten informeres om proceduren – se nedenfor.

 • • Lokaliser en typisk hudforandring et passende sted. Ved flere forandringer vælges det sted med færrest kosmetiske gener – fx ryg, bag på lår eller hofte. Under knæet sker opheling langsommere.

 • • Undgå ansigt, hovedbund og fingre.

 • • Tag biopsien i den mest aktive del af hudforandringen fx randzonen.

 • • Huden sprittes af mindst to gange.

 • • Anlæg lokalanæstesi med ca. 1-2 ml lidokain med adrenalin.

 • • Stansen placeres vinkelret på huden og skæres gennem dermis med roterende bevægelser og let tryk. Stansen trækkes forsigtigt op i en vinkel på 45 grader, hvorved selve biopsien frigives fra stansen.

 • • Biopsien løftes forsigtigt med pincet og klippes af ved bunden.

 

C:\Documents and Settings\2hhl\Dokumenter\Billeder\hudstansebiopsi.PNG

 • • Ved behov for immunfluorescens undersøgelse, deles biopsien forsigtigt vinkelret på hudoverfladen i to.

 • • ”Tør”-biopsien til immunfluorescens lægges på den våde gaze i plastikbeholderen, dækkes af et andet vådt gazestykke.

 • • I sengeafdelingen: Biopsien til almindelig histologi placeres forsigtigt i formalinrøret – skal være dækket af væske og flyde frit. Placeres derefter ved siden af ”tør”-biopsien i plastikbeholderen og låget påsættes. Formalin håndteres under udsugning.

 • • I ambulatoriet: Kontakt til patologisk institut inden procedure start, prøven sendes med gaze vædet med saltvand.

 • • Såret komprimeres med gaze og lukkes med Steri-Strips anbragt parallelt. Plaster påsættes.

 • • Prøvemateriale markeres med patientnavn, CPR-nummer samt rekvisitionsnummer.

 • • Patologiseddelen udfyldes af lægen.

 • • Prøven afleveres til patologisk institut.

Information til patienten

 • • Plasteret holdes tørt og fjernes efter 4 døgn.

 • • Steri-Strips lades urørt, indtil de selv falder af, minimum 7-10 dage.

 • • Evt. sting fjernes efter 7-10 dage hos egen læge.

 • • Indgrebet vil efterlade et rødt ar som blegner med tiden. Tilrådes at beskytte mod solen for at undgå farveforskelle (pigmentforandringer) i huden.

 • • Infektionsvarsling og forholdsregler herved.

 • • Svar forventes inden for 2-3 uger.