Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar

 

Problemstilling

Der foretages prøver og undersøgelser hos indlagte og ambulante patienter. Disse kan være af rutinemæssig eller akut/subakut karakter. Der skal foregå rettidig reaktion på indkomne prøvesvar.

 

Målgruppe – modtagelse

Medarbejdere der afventer/modtager svar på diagnostiske prøver og undersøgelser.

Læger, plejepersonale og sekretærer.

 

Definitioner og begreber

Diagnostiske prøver: Blod- og urinprøver, der analyseres på Klinisk Biokemisk afdeling. Blod- og urinprøver, der analyseres på Klinisk mikrobiologisk afdeling (KMA).

Undersøgelser der foretages på radiologisk afdeling.

Undersøgelser der foretages på andre afdelinger.

 

Formål

At sikre patienter hurtig og effektiv behandling, så ingen patient lider skade eller påføres unødvendig ulempe som følge af manglende rettidigreaktion på undersøgelsesresultater.

 

Metode

Retningslinjen er udarbejdet i forhold til gældende praksis

 

Beskrivelse

Analysesvartyper klinisk biokemisk afdeling:

  1. 1. Rutineprøver: svar foreligger normalt indenfor 4 timer (90%), alle dage, hele døgnet.

  2. 2. Fremskyndede svar: svar foreligger indenfor 2 timer efter prøvetagningstidspunkt

  3. 3. Livsvigtige svar: svar foreligger inden 1 time efter prøvetagningstidspunkt.

  4. 4. Udenfor dagarbejdstid og i weekender/på helligdage kan kun analyser, der står på laboratoriets liste over fremskyndede og akutte analyser, forventes udført.

 

Blod-/urinprøvesvar

Svar afgives i Clinical Suite, Labka. Svar overføres automatisk til ”Opgaveliste” i Clinical Suite.

Svarene opdeles i henholdsvis:

Sengeafsnit

Hukommelsesklinik

Faldklinik

Alment ambulatorium

Alle prøvesvar skal ses af en læge. Stuegangs/ambulatorielægen i dagarbejdstid, eller vagthavende læge efter dagarbejdstids ophør. Det tilstræbes at flest mulige prøvesvar ses i dagarbejdstid både i sengeafsnit og i ambulatoriet.

Stuegangslæge/vagthavende læge kvitterer på opgavelisten når svaret er set. Lægen handler i forhold til resultaterne.

Vagthavende læge: Ambulante prøvesvar, der kræver handling, men ikke akut, kvitteres for og der sendes en meddelelse tilbage til opgavelisten indeholdende: patientens CPR og en kort besked om at ambulatorielægen skal se svaret.

Sekretæren videresender efterfølgende dag meddelelsen til den læge, der har patienten.

OBS! Alle prøver skal bestilles via Clinical for at svarene går i opgavelisten

Blod/urinprøvesvar fra KMA

Prøvesvarene overføres automatisk til ”Opgaveliste” i Clinical.

Stuegangslæge/vagthavende læge kvitterer på opgavelisten når svaret er set. Lægen handler i forhold til resultaterne. Ved særligt/akut behov for svar/vejledning kan lægen tage telefonisk kontakt til KMA.

 

Radiologiske svar

Svarene overføres automatisk til ”Opgaveliste” i Clinical.

 

Rutinemæssige

Alle undersøgelsesresultaterne ses på røntgenkonference mandag og torsdag kl 11.15.

Ved behov kan undersøgelsesresultaterne ses i EasyViz.

Når svaret forligger i opgavelisten sender sekretæren svaret videre til den læge der har patienten.

Stuegangslæge/vagthavende læge kvitterer på opgavelisten når svaret er set. Lægen handler i forhold til resultaterne.

 

Akutte/subakutte prøver og undersøgelser

Røntgenafd: Stuegangslægen/vagthavende læge kontaktes af ansvarshavende sygeplejerske, når patienten returnerer fra røntgenafdelingen. Undersøgelsesresultaterne ses i Easyviz af stuegangslægen/ vagthavende læge i dagtid/vagttid.

Prøvesvar modtaget pr telefon: Ansvarshavende sygeplejerske kontakter stuegangslæge/ vagthavende læge straks.

Akut/subakut bestilte prøver: ansvarshavende sygeplejerske er ansvarlig for at tjekke i Labka for indløbet svar og skal orientere stuegangslæge/vagthavende læge.

 

Handlinger i forhold til afvigende prøvesvar generelt

Lægen er ansvarlig for at handle straks/relevant på afvigende prøve- og undersøgelsessvar og dokumenterer handlinger/ordinationer i patientens journal (Clinical suite).

 

Geriatrisk ambulatorium

Svarene overføres automatisk til ”Opgaveliste” i Clinical.

Alle prøvesvar forventes modtaget inden dagarbejdstids ophør. Ambulatorielægen kvitterer så vidt muligt for dagens patienter inden dagarbejdstids ophør samme dag.

Vagthavende læge kvitterer for ikke sete prøvesvar (afvigende svar, se ovenfor).

Er der behov for at tage kontakt til patienten angående et afvigende svar, findes adresse og kontaktoplysninger i Clinical suite. Lægen kontakter patienten og aftaler hvilke tiltag der skal iværksættes.