Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG håndled fra håndkir. - forundersøgelse

 

 

Forberedelse

 

Se om der er gamle relevante billeder.

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter - retsinformation.dk

Standardoptagelser

PA- og lat.billede

Positionering

 

PA-billede: Patienten sidder med aktuelle side mod detektorpladen. Albue- og håndled i skulderniveau. Albuen flekteres til 90 grader. Fingrene let bøjede.

 

Lat.billede: Patienten sidder med aktuelle side mod detektorpladen. Detektorpladen sænkes, så albuen holdes ind mod kroppen. Albuen flekteres 90 grader, og hånden drejes, så tommelfingeren peger lige mod loftet. Hånden holdes strakt.

 

Centrering

PA-billede: Centrer midt i håndleddet.

 

Lat.billede: Centrer midt i håndleddet

 

Billedkriterier

PA-billede: Fra midt på metakarperne til og med distale 1/3 af underarmen skal være medfotograferet.

 

Lat.billede: Fra midt på metakarperne til og med distale 1/3 af underarmen skal være medfotograferet. Distale del af radius skal ligge lige over ulna.

 

Husk højre/venstre markering.

 

 

PA-billede

Lat. billede

Billede 8

Billede 9

 

 

Specialprojektioner efter ordination

 

Radiocarpal view (håndled)

 

 

Kip 12 grader caudo-cranielt som ved kippet scaphoideum

 

Centrér i håndled, fingrene drejet maximalt ulnart

 

Hvis der spørges til os scaphoideum kippes 20 grader, som vi plejer

 

C:\Users\ji2n\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\IXR3IE5F\IMG_1221.JPG

 

Håndled lat. med funktion

 

Som til lat. håndled med knyttet hånd

 

Carpal boss view

 

(Obs. Eksostose/CMC bossing)

 

Lateral billede med ulnar divition ca. 30 grader

 

Fokus på eksostose på 2. finger – håndled medfotograferes

 

 

Billede 7

Maximal fleksion dorsalt

 

 

Minus kip

Skrå hånd/håndled

 

Hele hånden/håndled medfotograferes.

Positioneres som til Nørregaards projektion, blot hånden er lidt mere skrå. 1. finger vil ikke være fri af metacarperne. Der er fokus på os pisiforme

 

https://www.sundhed.dk/content/cms/44/19844_19716_fraktur-skafoidben1942x1190.jpg

 

Billede 3

 

Håndled AP billede

Billede 4

Carpal tunnel

Kip 25-30 grader

 

Billede 5

 

Billede 6