Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG 2., 3., 4., 5. finger fra håndkir. - forundersøgelse/kontrol

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder.

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Standardoptagelser

PA- og lat. billede.

Positionering

 

PA: Patienten sidder med aktuelle side mod detektorpladen. Hele håndfladen mod detektorpladen. Den aktuelle finger holdes fri af de andre fingre.

Hvis patienten ikke kan strække fingeren tages et AP-billede.

 

Lat.: Patienten sidder med aktuelle side mod detektorpladen.

  • • 2. finger: Hånden roteres radialt, så fingeren ligger på radialsiden.

  • • 3.-5. finger: Hånden roteres ulnart, så fingeren ligger på ulnasiden.

Fingeren skal være parallel med detektorpladen.

Centrering

PA: Centrer på proksimale interphalangealled (PIP-led) på aktuelle finger.

 

Lat.: Som PA-billede.

Billedkriterier

PA: Fingerspidsen til og med metacarpo-phalangealled skal medfotograferes. Leddene skal være friprojicerede.

 

Lat.: Fingerspidsen til og med metacarpo-phalangealled skal medfotograferes. Leddene skal være friprojicerede. Mediale og laterale del af caput og basis af phalanges skal projiceres lige over hinanden.

 

Husk højre/venstre markering og fingrene markeres med nummer.

 

 

 

Specialprojektioner efter ordination

 

Radiocarpal view (håndled)

 

 

Kip 12 grader caudo-cranielt som ved kippet scaphoideum

 

Centrér i håndled, fingrene drejet maximalt ulnart

 

Hvis der spørges til os scaphoideum kippes 20 grader, som vi plejer

 

C:\Users\ji2n\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\IXR3IE5F\IMG_1221.JPG

 

Håndled lat. med funktion

 

Som til lat. håndled med knyttet hånd

 

Carpal boss view

 

(Obs. eksostose/CMC bossing)

 

Lateral billede med ulnar divition ca. 30 grader

 

Fokus på eksostose på 2. finger – håndled medfotograferes

 

 

Billede 4

Maximal fleksion dorsalt

 

 

Minus kip

Skrå hånd/håndled

 

Hele hånden/håndled medfotograferes.

Positioneres som til Nørregaards projektion, blot hånden er lidt mere skrå. 1. finger vil ikke være fri af metacarperne. Der er fokus på os pisiforme

 

https://www.sundhed.dk/content/cms/44/19844_19716_fraktur-skafoidben1942x1190.jpg

 

Billede 9

 

Håndled AP billede

Billede 11

Carpal tunnel

Kip 25-30 grader

 

Billede 12

 

Billede 13