Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG hånd fra håndkir. - kontrol

 

Forberedelse

 

Se om der er gamle relevante billeder.

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

 

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Standardoptagelser

 

PA og lat. billede

Positionering

 

PA: Patienten sidder med aktuelle side ind mod detektorpladen. Albuen bøjet 90 grader og hånden strakt mod detektorpladen. Let spredte fingre. Hånden presses let mod detektorpladen.

 

Lat: Håndens yderside mod detektorpladen. 1.og 2. finger samles til et ”O” og 3., 4. og 5. finger holdes fri af hinanden.

 

Centrering

 

PA: Centrer midt på hånden ca. ud for metacarpo-phalagealleddet.

 

Lat: Centrer ud for metacarpo-phalangealleddet.

 

Billedkriterier

PA: Alle fingre og håndleddet skal medfotograferes. MCP- og interphalangealleddene skal være friprojicerede.

 

Lat: Alle fingre og håndleddet skal medfotograferes.

Metakarperne skal ligge overlejret hinanden. Distale del af radius skal ligge lige over ulna.

 

Husk højre/venstre markering.

 

 

 

Specialprojektioner efter ordination

 

Radiocarpal view (håndled)

 

 

Kip 12 grader caudo-cranielt som ved kippet scaphoideum

 

Centrér i håndled, fingrene drejet maximalt ulnart

 

Hvis der spørges til os scaphoideum kippes 20 grader, som vi plejer

 

C:\Users\ji2n\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\IXR3IE5F\IMG_1221.JPG

 

Håndled lat. med funktion

 

Som til lat. håndled med knyttet hånd

 

Carpal boss view

 

(Obs. eksostose/CMC bossing)

 

Lateral billede med ulnar divition ca. 30 grader

 

Fokus på eksostose på 2. finger – håndled medfotograferes

 

 

Billede 8

Maximal fleksion dorsalt

 

 

Minus kip

Skrå hånd/håndled

 

Hele hånden/håndled medfotograferes.

Positioneres som til Nørregaards projektion, blot hånden er lidt mere skrå. 1. finger vil ikke være fri af metacarperne. Der er fokus på os pisiforme

 

https://www.sundhed.dk/content/cms/44/19844_19716_fraktur-skafoidben1942x1190.jpg

 

Billede 10

 

Håndled AP billede

Billede 11

Carpal tunnel

Kip 25-30 grader

 

Billede 12

 

Billede 13