Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lattergas som smertelindring ved fødsler

Formål

Målgruppe

Beskrivelse

Referencer

Formål

 

Effektiv og sikker brug af lattergas som smertestillende middel ved fødsler.

Denne instruks er lavet ud fra Aalborgs instruks omkring lattergas som smertelindring ved fødsler.

Målgruppe

 

Jordemødre og læger

 

Beskrivelse

Håndtering:

N2O kan anvendes som smertelindring i fødslens aktive fase fra orificium 7-8 cm til aktiv presseperiodes start. Kan i denne del af fødslen anvendes i maks. 2 timer i alt. Efter 20 min inhalation, pause i 20 minutter.

Kan anvendes som kortvarig smertelindring, maks. 1 time, tidligere i fødslens aktive fase.

Kan anvendes som supplement til anden smertelindring i forbindelse med suturering.

Kvinden skal beholde masken på både under indånding og udånding indtil pause af hensyn til at mindske udslip af N2O i rummet. Kan kvinden ikke acceptere dette, må inhalationen afbrydes.

Masken skal være tilsluttet sug. Suget skal indstilles, så residualposen kun lige bliver tømt mellem hver udånding. Overholdes det ikke, vil suget suge N2O ud af flasken med stort N2O forbrug til følge.

Lattergas er i almindelighed ikke førstevalg som smertelindring. Ikke-medicinske metoder (badekar, varmepuder, akupunktur, steriltvandspapler) kan forsøges først.

En ulempe ved lattergas er, at kvinden bliver døsig og derfor ikke kan tage så aktivt del i fødslen.

Epidural analgesi anvendes på vanlig indikation, giver den mest effektive smertelindring, men har andre bivirkninger.

Andre smertelindringsmetoder kan anvendes samtidig.

Er der behov for smertelindring tidligere i fødslens aktive fase, må andre smertelindringsmetoder overvejes.

 

Virkning:

N2O er et svagt anæstetikum i høje doser og virker analgetisk og anxiolytiak i lave doser.

Virker sederende, så kvinden kan under inhalationen formentlig ikke deltage så aktivt i fødslen, som hun har mulighed for ved epidural analgesi.

N2O kan bruges som smertestillende middel i små doser i fødslen.

N2O administreres ved inhalation, blandes med O2 i forholdet 50/50. Virkningen af N2O indtræder efter 30-50 sek. Eliminationen sker udelukkende ved udånding. Effekten aftager inden for ganske få minutter.

Effektiviteten, sikkerheden og risici forbundet med brugen af lattergas hos den fødende er afhængig af dosis, som et produkt af koncentrationen og varigheden af brugen.

Under 1% optages og omsættes i kroppen, således bliver mere end 99% udåndet igen.

N2O kan kombineres med de andre former for smertelindring i fødslen.

Den smertestillende effekt menes at skyldes frigivelse af endorfin, dopamin og andre neuromodulatorer i hjerne og medulla.

Den smertestillende effekt er mindre end for epidural.

 

Virkning på bevidstheden:

Eufori, svimmelhed, afslapning, træthed, beroligelse, ligegyldighed, sedation.

Anvendes N2O korrekt, det vil sige i forholdet N2O /O2 50/50, og at den fødende ikke holder inhalationspause i vepausen, gennemgår den fødende 3 stadier: Først bliver hun svimmel, så opleves snurren i fingrene og til sidst bliver hun døsig/oplever ,,at falde gennem lejet”. Herefter stabiliserer tilstanden sig, og den smertestillende effekt indsætter.

Bruges N2O intermitterende og i lavere doser, når man ikke den smertestillende effekt men kun den sederende og beroligende effekt.

 

Bivirkninger:

Sløvhed, kvalme, ubehag, mareridt, hallucinationer, ”klokkefornemmelse”.

Det diskuteres, om N2O kan påvirke vitamin B12 med deraf følgende påvirkning af perifere nerver. Specielt har der været focus på patienter med B12 mangel. Ifølge Sandbjerg statusdokument vurderes det til ikke at være problematisk for obstetriske patienter. Gravide, der er bariatrisk opererede, kan have B12 mangel, men de er i almindelighed i behandling med B12 vitamin, sådan at det ikke er et problem.

 

Kontraindikation:

Manifest B12 mangel.

 

Sikkerhed:

Brug af N2O vurderes som en sikker metode for mor og barn.

Fosteret er afhængig af moderens iltning af blodet, som teoretisk kan påvirkes ved anvendelse af N2O. Et studie af 40 fødende, hvor den ene halvdel får N2O den anden epidural, fandtes ingen signifikant forskel i iltning for de 2 metoder. 

 

Arbejdsmiljø:

Arbejdstilsynets regler for brug af N2O som smertelindring ved fødsler:

N2O kan anvendes til fødsler ved bl.a. at sørge for:

  1. 1. Effektive masker og sug.

  2. 2. N2O-miksere med demand ventiler, som vi har, kan medvirke til at reducere udslip af N2O til lokalet og dermed mindske eksponering for ansatte. Den vejrtrækningsstyrende ventilmekanisme i mikseren sikrer, at N2O kun frigøres ved indånding.

  3. 3. Effektiv udsugning på fødestuen.

  4. 4. Begrænse af N2O ved at kombinere den med anden smertelindring.

  5. 5. Instruktion af personalet.

 

Obstetrisk kode

BAFA81.

 

Referencer


Sandbjerg statusdokument 2015. Lattergas som smertelindring ved fødsler. Udarbejdet i samarbejde mellem DASAIM, OG, Kemikerenheden Region Hovedstaden og jordemødre.