Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lattergas som smertelindring ved fødsler samt 2. trimester aborter

 

Formål

Målgruppe

Beskrivelse

Referencer

 

Formål

Effektiv og sikker brug af lattergas som smertestillende middel ved fødsler eller ved 2. trimester aborter.

 

Målgruppe

Jordemødre og læger

Beskrivelse

Håndtering:

 

N2O kan anvendes som smertelindring i forbindelse med fødslen.

Lattergas kan anvendes i følgende situationer:

I fødslens latente fase:

Kan undtagelsesvis anvendes som kortvarig smertelindring, maks. 1 time i fødslens latente fase, men anden smertelindring bør tilbydes/overvejes først.

I fødslens aktive fase:

Kan benyttes indtil presseperioden indledes. I akutte obstetriske situationer bør brugen af N2O afbrydes, så kvinden kan være fuldt deltagende i de beslutninger, der skal træffes.

Brug aldrig lattergas i presseperioden, da der er eksempler på, at kvinder ikke kan huske at de har født deres barn. Skift evt. masken ud med iltmaske.

Kortere indgreb i graviditet eller barsel:

Kan anvendes som supplement til anden smertelindring i forbindelse med suturering eller som kortvarig smertelindring ved andre indgreb såsom ballonanlæggelse, besværlig HSP osv.

2. trimester aborter:

N2O kan anvendes ved 2. trimester aborter, når morfin og/eller epidural analgesi ikke har tilstrækkelig effekt, eller hvis kvinden ikke ønsker epidural.

N2O skal benyttes som kontinuerlig inhalation. Kvinden skal beholde masken på både under ind- og udånding for at mindske udslip af N2O i rummet, samt for at opnå en smertelindrende effekt. Kan kvinden ikke acceptere at bruge inhalationen kontinuerligt, må behandlingen afbrydes, og anden smertelindring benyttes.

Der skal være særlig opmærksomhed på, at kvinden ikke hyperventilerer i masken. 10-20 min efter opstart af N2O pauseres inhalationen og kvindens effekt af N2O vurderes. Dette for at undgå at kvinden oplever sederingen som ubehagelig/uønsket. Det er jordemoderens ansvar at observere kvindens tilstand undervejs og holde pauser i forløbet, når dette er påkrævet.

Hvis kvinden bliver meget påvirket, afbrydes lattergassen og der gives ilt i stedet, da det hurtigt får lattergassens virkning til at aftage. Når lattergassen evt. opstartes igen, så skrues der ned for tilstrømningen.

Masken skal være tilsluttet sug. Suget skal indstilles, så residualposen kun lige bliver tømt mellem hver udånding. Overholdes dette ikke, vil suget suge N2O ud af flasken med stort N2O forbrug til følge.

Hvis jordemoderen fornemmer der er lattergas i rummet, kan et åbent vindue hjælpe. Desuden skærpes opmærksomheden på, om masken slutter tæt.

Andre smertelindringsmetoder kan anvendes samtidig. Vær dog opmærksom på, om kvinden har fået morfin få timer før, da lattergas forstærker virkningen af morfin. Morfinen bør være ude af kroppen, før der gives lattergas.

 

Virkning:

N2O er et svagt anæstetikum i høje doser og virker analgetisk og anxiolytisk i lave doser.

Virker desuden sederende, så kvinden kan under inhalationen formentlig ikke deltage så aktivt i fødslen, som hun har mulighed for ved eksempelvis epidural analgesi.

Virkningen af N2O indtræder efter 30-50 sek. Eliminationen sker udelukkende ved udånding. Effekten aftager inden for ganske få minutter.

Effektiviteten, sikkerheden og risici forbundet med brugen af lattergas hos den fødende er afhængig af dosis, som er et produkt af koncentrationen og varigheden af brugen.

Under 1% optages og omsættes i kroppen, således bliver mere end 99% udåndet igen.

N2O kan kombineres med de andre former for smertelindring i fødslen.

Den smertestillende effekt menes at skyldes frigivelse af endorfin, dopamin og andre neuromodulatorer i hjerne og hjernestamme.

 

Virkning på bevidstheden:

Eufori, svimmelhed, afslapning, træthed, beroligelse, ligegyldighed, sedation.

Anvendes N2O korrekt, det vil sige i forholdet N2O /O2 50/50, og at den fødende ikke holder inhalationspause i vepausen, gennemgår den fødende 3 stadier: Først bliver hun svimmel, så opleves snurren i fingrene og til sidst bliver hun døsig/oplever ”at falde gennem lejet”. Herefter stabiliserer tilstanden sig, og den smertestillende effekt indsætter.

Bruges N2O intermitterende og i lavere doser, når man ikke den smertestillende effekt men kun den sederende og beroligende effekt.

 

Bivirkninger:

Sløvhed, kvalme, ubehag, mareridt, hallucinationer, ”klokkefornemmelse”.

Såfremt kvinden får ondt andre steder end forventet, afbryd da straks lattergassen, da denne kan lagre sig og udvide hulrum, fx ved mellemørebetændelse.

 

Kontraindikation:

Manifest B12 mangel.

Det diskuteres, om N2O kan påvirke vitamin B12 med deraf følgende påvirkning af perifere nerver. Specielt har der været fokus på patienter med B12 mangel. Ifølge Sandbjerg statusdokument vurderes det til ikke at være problematisk for obstetriske patienter. Gravide, der er bariatrisk opererede, kan have B12 mangel, men de er i almindelighed i behandling med B12 vitamin, sådan at det ikke er et problem.

Opmærksomhed på evt. B12 mangel ved anæmi.

Sjældne tilfælde som kranieskader, hjertesvigt og tegn på forhøjet tryk i hjernen.

 

Sikkerhed:

Brug af N2O vurderes som en sikker metode for mor og barn. Dog må koncentrationen af N2O aldrig overstige 50% i indåndingsluften.

 

Arbejdsmiljø:

Arbejdstilsynets regler for brug af N2O som smertelindring ved fødsler:

  1. 1. Effektive masker og sug.

  2. 2. N2O-miksere med demand ventiler, kan medvirke til at reducere udslip af N2O til lokalet og dermed mindske eksponering for ansatte. Den vejrtrækningsstyrende ventilmekanisme i mikseren sikrer, at N2O kun frigøres ved indånding.

  3. 3. Effektiv udsugning på fødestuen.

  4. 4. Begrænse brugen af N2O ved at kombinere den med anden smertelindring.

  5. 5. Instruktion af personalet.

 

Obstetrisk kode:

BAFA81.

 

Referencer


Sandbjerg statusdokument 2015. Lattergas som smertelindring ved fødsler. Udarbejdet i samarbejde mellem DASAIM, OG, Kemikerenheden Region Hovedstaden og jordemødre.