Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

A-OP – Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling - Dokumentsamling

 

 

Apparatur

Argonbeamer ved åben operation

Argonbeamer ved endoskopi

El-kirurgi

ERBE diatermiapparat

ForceTriad Diatermiapparat

Klargøring af laparoskopiapparatur

Maxium Diatermiapparat

Mobil kirurgisk billedforstærker

RadiofrekvensAblation (perkutan)

Ultralydsscanner Hitachi Arietta V70

Ultralydsscanner Santax

Ultralydsdissektor Söring

Vedligehold og kontrol af apparatur til klinisk brug på gastro – operationsafsnit

 

 

EUS

Endoskopisk Ultralydsskanning EUS

EUS fremstilling

 

Gastroskopi

Gastroskopi med anlæggelse af ernæringssonde

Gastroskopi med anlæggelse af oesophagusstent

Gastroskopi ved blødning i ventrikel og duodenum

Gastroskopi diagnostik

Gastroskopi fremstilling

 

 

Sigmoideoskopi

Koloskopi/sigmoideoskopifremstilling, sygeplejeopgaver

 

Koloskopi

Koloskopi med anlæggelse af colonstent

Koloskopi diagnostik og sigmoideoskopi diagnostik

 

 

Rektoskopi

Ano rektoskopi fremstilling

Polypfjernelse med El-koagulation ved rektoskopi

 

 

 

Endoskopi diverse

Anlæggelse af Sengstakensonde

Aethoxysclerol og Adrenalinblanding til brug i forbindelse med endoskopier

Argonbeamer ved endoskopi

Bioptering og polypfjernelse med el-koagulation ved endoskopier

Rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper og tilbehør

 

Huddesinfektion

Huddesinfektion med Klorhexidin-cetrimid

Huddesinfektion med Klorhexidinsprit 0,5%

 

Infektionshygiejne

 

Genvej til infektionshygiejnen

 

Bakteriel gastroenteritis,(4.1.2)

 

Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

Liste over sygdomme, som kræver isolation (4.1.1)

 

Isolationsforanstaltninger for patienter med ESBL-producerende bakterier og andre multiresistente enterobakterier (4.2.5)

 

Isolation af patienter ved mistanke om akut gastroenteritis (norovirus/roskildesyge), (4.5.1)

 

Isolation af patienter med Methicillin Resistent Staphylococcus aureus (MRSA) (4.2.1)

 

Isolation af diaré patienter med Clostridium difficile, der producerer binært toksin (4.2.6)

 

Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse (6.1)

 

Stikuheld og forholdsregler mod smitte

 

Lejring

Overordnede lejringsprincipper på Mave- og Tarmkirurgisk Speciale -operationsafsnit

ERCP lejring

Rygleje

Spredeben med skulderpuder, højre arm ind (begge arme ind) samt skulderpuder

Rygleje med skulderpuder, venstre arm ind og skulderpuder

Spredeben med fodplader

Spredeben med fodplader + GBP

GU – lejring

GU – lejring med højre arm ind samt skulderpuder

Lejring i HUG U VAC

Buglejring A-OP

Buglejring fladt

Sidelejering til TEM

Højre sidelejring til lap. splenektomi

Rygleje med spredeben

Rygleje med begge arme ind

Rygleje med venstre arm ind

Sidelejring med rygstøtte

Venstre sidelejring til cardia

Quick guide til Prima Pad

 

Medicin

Sedation til endoskopi uden anæstesibistand – Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

 

Patientforløb

Adfærd på operationsstuerne, Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

Klargøring af patient til opvågningsafsnit

Modtagelse af patient til operation på A-OP

Operation på patienter med Creutzfeldt-Jacob sygdom eller mistanke herom

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Rengøring og klargøring af operationsstuer

Vejledning: Isolerede patienter på OP

 

 

Registrering og optælling

Optælling og registrering af sterile materialer i forbindelse med operationer

Registrering i stue-dokumentationsskema A-OP

Registrering og dokumentation af patienter til invasive procedurer uden medvirken af anæstesi (på OP)

Operationsforløbsskema

Sikker kirurgi

Sikker kirurgi tjekliste – pleje – Clinical Suite anvendelsesdokument

 

Diverse

Forsendelse af prøver til diagnostisk undersøgelse på Klinisk Mikrobiologisk afdeling (KMA)

Forsendelse af prøver til diagnostisk undersøgelse på Patologisk Institut (PAI)

Fremstilling og anlæggelse af blærekateter

Gulvassistentens arbejdsområde på operationsstuen

Håndtering af hjertestop i Mave- og Tarmkirurgisk Speciale, operationsafsnit

Kvalitetssikring af strålebeskyttelse for Mave- Tarmkirurgisk Afsnit Aalborg UH

Perifert venekateter

Sårbehandling med TNP ved fascieintakte sår på truncus og perifere kirurgiske sår

Utilsigtede hændelser – indberetning, opfølgning og monitorering