Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hobro-OP – Mave- og Tarmkirurgisk Speciale - Dokumentsamling

 

 

 

Affaldshåndtering på operationsafsnittet Hobro

Ano-/rektoskopi fremstilling

Behandling af instrumenter i urent skyllerum

Brug af svejsemaskine

Buglejring

Forflytning på operationsgangen Hobro

Forsendelse af præparater/materiale fra operationsafsnittet Hobro

GU lejring

GU lejring med amerikanske benholdere

Gulvassistentens arbejdsområde på OP stuen

Håndtering af patienter med latex allergi på operationsgangen Hobro

Instrumentpleje

Modtagelse af patienter i Mave- og Tarmkirurgisk ambulatorium/skopien Hobro

Mors på lejet

Pakning af instrumenter

Pakning af autoclavepose

Rengøring af instrumenter og arbejdsgang i tilfælde af et instrument mangler

Sideleje – rygleje med en eller begge arme ind

Subakutte hernier – henvisning mhp. forundersøgelse og fremrykkede operationer i Hobro

Utilsigtede hændelser – indberetning, opfølgning og monitorering

Vejledning til operationsdokumentationsskema

Infektionshygiejnens dokumenter

 

Genvej til Infektionshygiejnen

 

Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

Liste over sygdomme, som kræver isolation (4.1.1)

 

Håndtering af sterile og rene medicinske éngangsartikler

Desinfektion af hud (8.2)

Desinfektion af intakte slimhinder (8.2)

Forbehandling, rengøring og desinfektion af urent/brugt/nyt/renoveret steriliserbart medicinsk udstyr (8.16)

Forholdsregler ved MRSA på operationsgang og opvågning (4.2.1.)

Generel hygiejne på operationsstuen (6.1)

 Håndtering af udbrud med smittefarlige sygdomme på sygehus (4.0)

Håndtering og opbevaring af steriliserbart medicinsk udstyr medtaget på operationsstue (8.1.)

Isolation af patienter med Methicillin Resistent Staphylococcus aureus (MRSA) (4.2.1)

Kemisk desinfektion af medicinsk udstyr, hud og overflader (8.2)

 Liste over sygdomme, som kræver isolation (4.1.1)

 Opdækning, desinfektion og afdækning til operation (6.1)

Rengøring og klargøring af operationsstuer (6.1)

Trafik og adfærd på operationsafsnittet (6.1)

Ventilation og trykforhold i genbehandlingsenheden (8.1.)

Ventilation på operationsstuer (6.1)

 

Lejringsdokumenter

Overordnede lejringsprincipper på Mave- og Tarmkirurgisk Speciale - operationsafsnit

 

Blandede dokumenter

Arvelig kolorektal cancer

El-kirurgi

ERBE Diatermiapparat

Galdeoperation- pleje af patienter, som har fået foretaget laparoskopisk galdeoperation

Huddesinfektion med Klorhexidinsprit 0,5 %

Håndtering af apparatur til klinisk brug

Klargøring af laparoskopiapparatur

 Klargøring af patient til opvågningsafsnit

Kolorektalpolypper

 Mobil kirurgisk billedforstærker

Moxifloracinresistente Clostridium difficile instruks

Nødprocedure, ingen adgang til PRI-online

Optælling og kontrol af anvendt materiale i forbindelse med kirurgisk og andre invasive procedurer

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

PEG-sonde, Gastrostomisonde anlæggelse ved ambulante patienter på Aalborg Universitetshospital (Hobro; Aalborg)

PEG-sonde - udskiftning

Rengøring af medicinsk udstyr, inventar og tekstiler

Rengøring og klargøring af operationsstuer

Sedation af patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale

Sedation til endoskopi uden anæstesi-bistand Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

Sikker kirurgi

Sikker kirurgi tjekliste - pleje

 

 

Link til pjecer i afdelingen