Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medikamentel behandling af dyslipidæmi

 

Formål

Bedst mulig behandling af dyslipidæmi ud fra gældende evidens og guidelines.

 

Udredning af dyslipidæmi

 • • Blodprøver: Fastende lipidstatus (total-, LDL- og HDL-kolesterol og triglycerid), lipoprotein(a), apolipoprotein B, hsCRP

 • • Udredning for sekundær dyslipidæmi (se nedenfor – prøver fremhævet med fed skrift er standard).

 

Vurdering af dyslipidæmi (primær vs. sekundær):

 • • Primær dyslipidæmi: (Genetisk og/eller livsstilsbetinget).

 • • Sekundær dyslipidæmi: En række sygdomme, tilstande og medikamenter kan medføre dyslipidæmi.

Hyppigst er:

  • • Hypothyroidisme (thyroideascreening)

  • • Diabetes mellitus (faste BS, HbA1C)

  • • Nyresygdom (kreatinin; evt. urin-protein)

  • • Leversygdom (ALAT; basiske phosphataser, bilirubin)

  • • Alkoholoverforbrug (levertal inklusive gamma-GT, eventuelt MCV og trombocyttal)

  • • Medikamenter (f.eks. højdosis steroid og visse antidrepressiva)

 

Behandling af personer uden hjerte-kar-sygdom, diabetes mellitus og familiær hyperkolesterolæmi

Vejledningen følger Dansk Cardiologisk Selskabs retningslinjer, hvortil der henvises:

Dansk Cardiologisk selskab - 28. Dyslipidæmi

Dansk Cardiologisk selskab - 34. Forebyggelse af hjertesygdom

 

Behandling af personer med hypertriglyceridæmi

Vejledningen følger Dansk Cardiologisk Selskabs retningslinjer, hvortil der henvises:

Dansk Cardiologisk selskab - 28. Dyslipidæmi

 

Medikamentel behandling af patienter med hjerte-kar-syge og patienter med diabetes mellitus og mindst en yderligere risikofaktor

Vejledningen følger Dansk Cardiologisk Selskabs retningslinjer, hvortil der henvises:

Dansk Cardiologisk selskab - 28. Dyslipidæmi

Dansk Cardiologisk selskab - 34. Forebyggelse af hjertesygdom

 

Statinintolerans

Vejledningen følger Dansk Cardiologisk Selskabs retningslinjer, hvortil der henvises:

Dansk Cardiologisk selskab - 28. Dyslipidæmi

 

Behandling af personer med familiær hyperkolesterolæmi (FH)

Vejledningen følger Dansk Cardiologisk Selskabs holdningspapir, hvortil der henvises:

Familiær hyperkolesterolæmi (FH) – et holdningspapir fra Dansk Cardiologisk Selskab.

 

Behandling af dyslipidæmi i Lipidambulatorium

Vejledende henvisningskriterier til lipidambulatoriet følger Dansk Cardiologisk Selskabs retningslinjer, hvortil der henvises:

Dansk Cardiologisk selskab - 28. Dyslipidæmi Appendix 28.1. Samarbejde mellem hospital og praksis

 • • Nyhenviste og patienter, hvor behandling er uafklaret, ses af læge.

 • • Patienter, der følges i Lipidambulatoriet, specielt personer med familiær hyperkolesterolæmi, kan følges af lipidsygeplejersker. Der konfereres med læge ved tvivlsspørgsmål.

 • • Indikation for medikamentel behandling, herunder evt. tillæg af anden medikamentel behandling, stilles af læge. Lipidsygeplejerske kan efter aftale med læge initiere behandling med andre lipidregulerende præparater end statiner og ezetimib.

 • • Lipidsygeplejersker kan justere statinbehandling i henhold til rammeordination.

 • • I lipidambulatoriet er der tilknyttet diætist som bl.a. varetager rådgivning om kolesterol- og hjertevenlig diæt som led i non-farmakologisk behandling af dyslipidæmi.

 • • Der henvises desuden til patientforløbsbeskrivelse i lipidambulatoriet