Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut reversering af NOAK (Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis® og Lixiana®)

Beskrivelse

Vejledning til håndtering af patienter i behandling med NOAK, der har behov for monitorering eller reversering i forbindelse med livstruende blødning og akut operation.

Formål

At sikre hurtig og effektiv behandling af patienter i NOAK behandling, der har behov akut reversering.

Definition af begreber

NOAK og DOAK forskellig navngivning af samme præparatgruppe

NOAK – Nye orale antikoagulantia – nonvitamin-K orale antikoagulantia

DOAK – Direkte Orale antikoagulantia

dTT – fortyndet trombintid

ECT – Ecarin koagulationstid

Anti-Xa – antikoagulations faktor Xa aktivitet

INR – International Normalized Ratio

APTT – Aktiveret partiel tromboplastintid

Præparater

Der er anvendes følgende NOAK-præparater i RN:

Pradaxa®-Dabigatranetexilat. T½=12-17 timer, udskilles primært gennem nyre

Xarelto®-Rivaroxaban. T½=5-9 timer (unge). 11-13 timer (ældre)

Eliquis®-Apixaban. T½=12 timer

Lixiana®-Endoxaban. T½=10-14 timer, 50% udskilles via nyre

 

Der anvendes følgende præparater til reversering af NOAK i RN:

Praxbind®-Idarucizumab: Antistof der specifikt binder Dabigatran og dermed omgående ophæver Dabigatrans antikoagulerende virkning

T½=45 minutter

Billede 3

 

Octaplex®-Protrombinkompleks koncentrat: Koagulationsfaktorpræparat, der indeholder koagulationsfaktorerne II, VII, IX og X og ProteinC og –S i definerede mængder.

T½=1,5-6 timer (FVII)

Analysemetoder

ROTEM® -Tromboelastometri:

Viscoelastisk fuldblodskoagulationsanalyse er en metode til akut vurdering af blodets samlede koagulationsevne. Anvendes ved akut blødende patienter til monitorering og styring af transfusionsbehandling med FFP (frisk frosset plasma), TK (trombocytkoncentrat), kryopræcipitatpool og Fibrinogen

 

Koncentrationsmåling af NOAK

P-Dabigatran (Trombintid og APTT) til monitorering af dabigatran

Anti-Xa koncentration til monitorering af faktor Xa-hæmmere

Målgruppe – modtagelse

Behandlingsansvarlig læge

Rådgivning:

Kontakt Blødningsvagt via Klinisk Immunologi, blodtypelaboratoret 97665550 mhp. indikation, dosering og monitorering af reversering

 

Fremgangsmåde

Billede 2

 

 

Monitorering

Der er ikke god evidens for vurdering af risiko for blødning ud fra laboratorietal, men nedenstående analyser kan anvendes vejledende.

 

Dabigatran:

 • • 

Hvis APTT, INR og ROTEM er indenfor normalområdet er Dabigatran ikke tilstede i klinisk betydende doser.

 • • 

APTT: God sammenhæng imellem koncentration og værdi (under forudsætning af at der ikke foreligger anden koagulopati).

 • • 

Rotem: god korrelation mellem CT -værdi og koncentration.

 • • 

INR: Ikke god, men påvirkes ved højere koncentrationer.

 

Rivaroxaban:

 • • 

INR påvirket ved koncentration >100ng/ml.

 • • 

Hvis APTT, INR og Rotemanalyser er indenfor normalområdet er blødningsrisikoen begrænset.

 

Apixaban:

 • • 

Kan først detekteres med ROTEM, APTT og INR ved koncentrationer højt i det terapeutiske område.

 • • 

Mindre følsom for standardkoagulationsanlyser, hvorfor kun anti-Xa-måling giver pålidelig mål for apixaban koncentrationen.

 

Billede 5

-

Kan ikke anvendes

Kan anvendes



Kan anvendes i begrænset omfang

Dosering

Praxbind®: (Reversering af Pradaxa®)

 • • 

Dosis: 2 x 2,5g opløst i 2 hætteglas á 50 ml.

 • • 

Administration: Intravenøst som 2 på hinanden følgende infusioner, der gives over 10 min eller intravenøst som bolus.

 • • 

Behandling med Pradaxa® kan genoptages efter 24 timer.

 

Octaplex®: (”Reversering” af Xarelto® og Eliquis®)

 • • 

Dosis: 25-50 IE/kg afhængig af situationen kan behandling eventuelt gentages.

Lager og Udlevering

Praxbind® og Octaplex® opbevares på Klinisk Immunologisk afdeling (blodtypelaboratoriet) Aalborg Universitetshospital, Klinisk Biokemisk afdeling Hjørring Sygehus og Klinisk Biokemisk afdeling Thisted Sygehus.

 

Udlevering af Praxbind® og Octaplex® foregår efter aftale med vagthavende læge (blødningsvagten) fra Klinisk Immunologisk afdeling.

 

Produkterne skal opbevares i køleskab i Blodtypelaboratoriet og har begrænset holdbarhed på ved stuetemperatur opbevaret i original yderpakning efter udlevering. Efter yderpakning er anbrudt har produktet en holdbarhed på 6 timer og efter hætteglas er anbrudt har produktet en holdbarhed på 1 time.

 

Ved anvendelse af Praxbind® og Octaplex® skal den medfølgende transfusionsjournal udfyldes og returneres til Klinisk Immunologi. Herefter vil produktet være registret i Blodbankssytemet – Interinfo, hvor dosis og behandlingstidspunkt er registreret

 

Referencer

Idarucizumab for Dabigatran Reversal

Pollack CV Jr, Reilly PA, Eikelboom J, Glund S, Verhamme P, Bernstein RA, Dubiel R, Huisman MV, Hylek EM, Kamphuisen PW, Kreuzer J, Levy JH, Sellke FW, Stangier J, Steiner T, Wang B, Kam CW, Weitz JI.

N Engl J Med. 2015 Aug 6;373(6):511-20.

 

Use of Thromboelastography (TEG) for Detection of New Oral Anticoagulants.

Dias JD, Norem K, Doorneweerd DD, Thurer RL, Popovsky MA, Omert LA.

Arch Pathol Lab Med. 2015 May;139(5):665-73.

 

Idarucizumab: The Antidote for Reversal of Dabigatran.

Eikelboom JW, Quinlan DJ, van Ryn J, Weitz JI.

Circulation. 2015 Dec 22;132(25):2412-22

 

Universal, class-specific and drug-specific reversal agents for the new oral anticoagulants.

Ansell JE.

J Thromb Thrombolysis. 2015 Oct 8

 

Safety, tolerability, and efficacy of idarucizumab for the reversal of the anticoagulant effect of dabigatran in healthy male volunteers: a randomised, placebo-controlled, double-blind phase 1 trial.

Glund S, Stangier J, Schmohl M, Gansser D, Norris S, van Ryn J, Lang B, Ramael S, Moschetti V, Gruenenfelder F, Reilly P, Kreuzer J.

Lancet. 2015 Aug 15;386(9994):680-90