Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vanlig medicin ved præoperativ faste

Patienten skal fortsætte med sin vanlige medicin under fasten med følgende undtagelser:

Den vanlige p.o. medicin skal indtages med vand, maksimalt ½ glas (75 ml).

Hvis patienten ikke kan indtage sin vanlige medicin peroralt, skal det gives parenteralt efter lægelig ordination.

Husk at doser ikke nødvendigvis er ens peroralt og parenteralt!

Undtagelser:

Medicintype/ATC-kode

Eksempler

Beskrivelse

ACE-hæmmer/C09

Ramipril, Enalapril, Triatec®,
Corodil®, Coversyl®

Pause på OP-dag (kan kun
ændres af AN-læge).

Angiotensin 2-blokker/C09

Ancozan, Aprovel®, Atacand®, Cozaar®, Losartan, Diovan

Pause på OP-dag (kan kun ændres af AN-læge).

Acetylsalicylsyre/N02B

Magnyl, Hjertemagnyl®

Pause, 3 dage. Andre N02 medikamina må gives medmindre andet anført.

NSAID/M01A

Ibuprofen, Brufen®

Pause, helst 1 uge

Kalium/A12B

Kaleorid®, Kaliumklorid

Pause på OP-dag

Diuretika/C03

Furix, Diural, Centyl, Spirix

Pause på OP-dag

AK-behandling/B01AA

Marevan, Marcoumar®

INR-niveau efter aftale med kirurg.

AK-profylakse/B01AB

Klexane®, Dalteparin, Innohep

Ved forventet regional

Bedøvelse (spinal/epidural) gives profylakse aftenen før OP.

NOAK/B01AF

Pradaxa, Xarelto, Eliquis,

Pause, op til 5 døgn, afhængig af stof, operation og anæstesiform(spinal/epidural).

Trombocytfunktionshæmere/
B01AC

Clopidogrel (Plavix®), Brilique, Efient, Persantin

Pause, 5 dage, 7dage ved forventet regional bedøvelse. Dog ofte særlige situationer (Stents efter PCI). Persantin må altid gives.

Antirheumatica L01, L04, M01

Methotrexat, Myocrisin®, Sandimmun

Pause på OP-dag,

Insulin/ A10A

Actrapid®, Mixtard®,

Insulatard®,

Pause på OP-dag

GIK-drop efter

diabetesinstruks.

Perorale antidiabetika og GLP-1 analoger/ A10B

Hexaglucon®, Amaryl®, Daonil®, Victoza®, Januvia, Trajenta, Galvus

Pause på OP-dag

Ved ”større kirurgi” (>½times

OP-tid) eller meget ustabil BS regulation – GIK-drop efter

diabetes instruks

Lithium / N05AN

Litarex®

Pause i mindst 1 døgn

præoperativt

MAO-hæmmer / N06AF og N06AG

Marplan®, Aurorix®,

Moclobemid

Seponeres mindst 14 dage

præoperativt (meget sjældent

brugt)

Naturlægemidler

Kwai, Echinaforce, Hvidløgstabletter, Baldrian, Perikon

Pause, helst 1 uge p.g.a. mulige interaktioner

Midler mod erektil dysfunktion/G04BE

Cialis®, Viagra®

Pause dagen før OP medmindre der er tale om behandling for pulmonal hypertension.

 

Ved tvivlsspørgsmål kontaktes stamafdelingslæge eller anæstesilæge.