Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Optimering af udnyttelsesgraden af kapaciteten i Sammedagskirurgien, Ortopædkirurgisk afsnit

Beskrivelse

Operationslejerne i Sammedagskirurgien, Ortopædkirurgisk afsnit, benyttes af forskellige subspecialer efter et fastlagt mønster.

Af forskellige årsager kan subspecialerne ikke altid udnytte den tildelte ressource og lejerne står tomme.

 

Målgruppe – modtagelse

Specialeansvarlige overlæger, lægesekretærer, OP-personale, Anæstesien, ledende overlæge, koordinerende sygeplejerske

Formål

At sikre effektiv udnyttelse af operationskapaciteten i Sammedagskirurgisk område.

Metode

Afdelingsledelsens sekretær er koordinator.

 

 • • Når/hvis et fagområde ikke kan bemande/har patienter til en operationsdag i Sammedagskirurgisk afsnit gives hurtigst muligt besked til afdelingsledelsens sekretær på enten telefonnummer 62319 eller mail til ortopædkirurgien – Aalborg.

 • • Operationsdagen tilbydes de specialer, der behandler patienter i Sammedagskirurgien – de specialeansvarlige overlæger/sekretærerne i specialerne og ledende overlæge.

 • • Afdelingsledelsens sekretær fastsætter en deadline 4 hverdage før den ledige tid.

 • • Hvis det ikke er muligt at ”afsætte” operationskapaciteten til andet speciale lukker afdelingsledelsens sekretær stuen i Bookplan

 • • Der gives besked senest 4 hverdage inden den ledige tid per mail til:

 • ✓ O-OP v/afsnitsledende sygeplejerske Anette Pedersen

 • ✓ Anæstesiafdelingen v/afsnitsledende sygeplejerske Bente Thomsen

 • ✓ Klinisk afsnitskoordinator OK anæstesi Hanne Stigers

 • ✓ Afsnitsledende sygeplejerske Ortopædkirurgisk sengeafsnit, Susanne Højen

 • ✓ Opvågningen v/afsnitsledende sygeplejerske Pernille Leth

 • ✓ Ledende overlæge Christian Pedersen, Ortopædkirurgisk Afdeling

 • ✓ Ledende overlæge Per Lambert, Anæstesiafdelingen

 • ✓ Sygeplejerske O6, Anne Mygind Larsen

 • ✓ Sygeplejerske O6, Birgitte Hasselgaard Jensen